17 maart 2016 archive

Eindresultaat enquête zandbak

Er was geen einddatum gesteld voor het inleveren van ingevulde enquêteformulieren, maar we mogen nu toch wel aannemen dat er geen meer komen. Wij hebben huis-aan-huis in de omgeving van het speeltuintje een enquête de deur uitgedaan. Dit heeft het volgende beeld opgeleverd. 1 Wordt door uw gezin en door eventuele logees gebruik gemaakt van …

Continue reading