29 januari 2018 archive

Ideeën voor Visioterrein

De wijkraad ontving onderstaand bericht van de gemeente Grave: U heeft, namens verschillende inwoners uit de binnenstad, gereageerd op de oproep van de gemeente om ideeën naar voren te brengen voor (tijdelijk) gebruik van de voormalige Visioterrein. Lange tijd is het voor de buitenwacht een beetje stil geweest. Dat betekent echter niet dat er niets …

Continue reading