Categorieën
Groen in Grave Nieuws

Groene oproep

Op donderdag 16 november wordt de beplanting in de grote bloempotten weer gewisseld. Twee keer per jaar komt er nieuwe beplanting in de bakken, bewoners helpen dan een handje mee. Het dagelijkse onderhoud wordt door een aantal winkeliers gedaan; met elkaar zorgen we voor een mooie groene aankleding van de binnenstad.

Wil je hier graag aan bijdragen? Geef je dan op, het kost je maar een uurtje werk en daarna drinken we gezellig een kopje koffie/thee met iets lekkers.

Praktisch:we ontmoeten elkaar om 9.00 uur op de hoek Klinkerstraat/Rogstraat. Het werk is niet zwaar want de mannen van de gemeente bereiden alles voor. Voor handschoenen wordt gezorgd.

Met vriendelijke groeten,

Marion Vermeulen

De Buitenkamer

0486-475259

06-30833559

www.debuitenkamer.info

Categorieën
Nieuws

Windmolens aan de Maas bij Grave

Een bedrijf uit Friesland heeft het plan opgevat om in de uiterwaarden van de Maas, tegenover de binnenstad van Grave, een aantal windmolens te plaatsen. Zij hebben daarover in de gemeente Heumen een aantal bewoners geïnformeerd. Het zijn echter met name de bewoners van de binnenstad in Grave die uit kunnen te komen kijken op deze turbines en mogelijk hinder zullen ondervinden van geluid en slagschaduw.

Op voorhand lijken de plannen niet bij te dragen aan de leefbaarheid en de sfeer in de binnenstad. De wijkraad heeft het Friese bedrijf dan ook om informatie gevraagd, zodat we als bewoners een goed oordeel over de plannen kunnen vellen.

Totdat deze informatie ons bereikt verwijzen wij u naar:

https://www.gelderlander.nl/heumen/drie-tot-vijf-windmolens-in-nederasselt~ab991ea5/

https://www.gelderlander.nl/heumen/over-en-nederasselt-vechten-samen-tegen-windmolens~a4747929/

 

Categorieën
Nieuws

IDEEËNBUSSEN

Sinds enkele weken hangen er twee ideeënbussen in ons werkgebied.

  • Bij Catharinahof direct links bij de ingang aan de Koninginnedijk. Direct onder het AED-apparaat, maar soms achter een bord dat de koffie klaar staat.
  • Bij Albert Heijn naast het apparaat waar u uw statiegeld terug kunt krijgen.

In deze bussen kunt u al u ideeën en andere opmerking kwijt waarvan u vermoed dat de wijkraad en/of uw medebewoners van de binnenstad er iets aan hebben.

De bussen worden ieder weekend geleegd. Inzender krijgen een een reactie. Daarvoor is het natuurlijk wel nodig dat er een adres bij is vermeld. Anoniem mag wel, maar dan beslissen we zelf wat er mee gebeurt.

Categorieën
Volg de gemeente

WATEROVERLAST.. tegengaan of mee leren leven?

Tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november is unaniem een motie aangenomen om een onderzoek naar verbetering van de riolering op verschillende locaties. Aanleiding was vooral de stortregen eind augustus. Op een aantal plaatsen werd daardoor niet alleen overlast maar ook schade veroorzaakt. In ons gebied werden daar de Hoofschestraat en de Boreel de Moregnaultstraat genoemd.

Een goed onderzoek begint met een inventarisatie. Die zouden we best zelf kunnen aanleveren. Vandaar eerst maar de algemene en eenvoudige vraag: Krijgt u bij regenval of vlak daarna water op een plaats waar het niet thuis hoort? Als dat zo is stuur dan een mailtje naar info@wijkraadbinnenstadgrave.nl met natuurlijk het adres en een korte beschrijving van de last en of het vaak voorkomt. Aan de hand van de informatie zullen we met de gemeente contact op nemen als die dat al niet met ons heeft gedaan. Het is ons bekend dat bewoners van de Arnoud van Gelderweg zich inmiddels al tot de gemeente hebben gewend.

We moeten wel bedenken dat niet alle overlast is aan een slecht functionerende riolering is te wijten. Hoe groot je het riool ook maakt, er komt een bui die daarvoor te hevig is. Het gaat er dan om de gevolgen zo gering mogelijk te laten zijn. Dat kunnen ook maatregelen aan het eigen huis zijn. En als je die eenmaal hebt getroffen laat dan de bui maar komen.

Water kent slechts enkele vaste regels

  • Het loopt van boven naar beneden
  • Het moet ergens blijven
  • Het zoekt de weg van de minste weerstand

Van andere voorschriften trekt het water zich niets aan. Met dit in uw achterhoofd kunt u zelf al aardig nagaan in hoeverre dit onderwerp voor u van belang is.

Begin volgens jaar (=volgende week) nemen we contact op met de gemeente om te bespreken hoe we dit gezamenlijk kunnen aanpakken.

Categorieën
Nieuws

folders verspreiden

Onlangs hebben we de folder over de werkgroepen huis aan huis bezorgd. Dat wil zeggen dat ook mensen met een Nee-Nee sticker de folder hebben ontvangen. We hebben daarover een opmerking gekregen. Alhoewel de bepaling is te omzeilen door de aanhef “Aan de bewoner van dit pand” te gebruiken zullen wij voortaan brievenbussen met een Nee-Nee sticker ongemoeid laten. Als u zo’n sticker heeft en toch op de hoogte wil blijven van er binnen de wijkraad gebeurt kunt u een mailtje sturen naar info@wijkraadbinnenstadgrave.nl met uw adresgegevens. U krijgt dan voortaan de informatie per mail.