Voor en door bewoners

De wijkraad is er voor alle inwoners van de binnenstad van Grave. We zetten ons (vrijwillig) in voor een nóg betere leefomgeving en zijn een schakel tussen de bewoners en de gemeente. Hierbij hebben we uw hulp en steun hard nodig! Hoe? Door af en toe eens mee te denken en te praten tijdens bijeenkomsten, of zelfs door mee te werken aan verschillende activiteiten als actief lid van de wijkraad. Iedereen is welkom!

Wat mag u wel en niet verwachten van uw wijkraad?

Wat is de wijkraad wel?

 • Een onafhankelijke groep bewoners van de binnenstad;
 • Een platform voor alle bewoners;
 • Een informatiecentrum;
 • Een adviesorgaan voor het college van B&W;
 • Een verbinding met gemeente en andere dorpen en wijken in de gemeente.

Wat is de wijkraad niet?

 • Een bestuursorgaan dat beslissingen neemt voor de hele binnenstad;
 • Een klachtenbureau;
 • Een vertegenwoordiger van bewoners in formele procedures.

Wat doet de wijkraad wel?

 • Organiseren van wijkbijeenkomsten;
 • Onderhouden van een website en versturen van nieuwsbrieven;
 • Meepraten bij de voorbereiding van gemeentelijke plannen;
 • Gevraagd en ongevraagd B&W adviseren over zaken die de binnenstad aangaan;
 • Volgen van en inbreng leveren bij commissie- en raadsvergaderingen;
 • Ondersteunen van bewoners bij indienen van zienswijzen en bezwaren.

Wat doet de wijkraad niet?

 • Organiseren van evenementen;
 • Namens de hele binnenstad optreden in formele procedures.

Meedoen zoals het u past

Wilt u graag mee doen en u actief inzetten voor de leefbaarheid van uw wijk? Meldt u zich dan aan als lid van de wijkraad. U wordt dan lid van een themagroep die zich richt op een specifiek (permanent of tijdelijk) onderwerp dat speelt in de binnenstad. Hopelijk tot ziens!

Contact.