De wijkraad heeft vier werkgroepen en een aantal projecten. In de werkgroepen kunnen bewoners zich inzetten voor hun wijk, zonder zich langdurig te binden. Bewoners hebben zelf de onderwerpen van de werkgroepen aangedragen, de wijkraad heeft de ideeën gebundeld.

Selecteer in het menu hierboven de werkgroep van je keuze, of lees hieronder de samenvatting van alle werkgroepen.

  1. Een saamhorige wijk

Vind jij het belangrijk dat iedereen zich veilig, betrokken, verbonden en thuis voelt in de binnenstad van Grave? Vind jij ook dat je samen sterker staat dan alleen? Wil je graag een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van de binnenstad? Geef je dan op voor de werkgroep “saamhorige wijk”.

  1. Zwerfafval

Hou jij ook van een schone leefomgeving? Is zwerfafval je een doorn in het oog? Erger je je aan rommel op de stoepen en rond de afvalbakken? Wil je samen met anderen zorgdragen voor een schonere binnenstad? Geef je dan op voor de werkgroep “zwerfafval”.

  1. Veiligheid

Hecht jij waarde aan een veilige sociale omgeving, aan veilig verkeer en veilig spelen? Zie jij veiligheid als voorwaarde voor leefbaarheid? Wil jij samen met anderen een bijdrage leveren aan veiligheid in de binnenstad? Geef je dan op voor de werkgroep “veiligheid”.

  1. Kookgroep

Wil je tijdens een diner kennismaken met de andere bewoners van de Binnenstad? Geef je dan gratis op voor een van onze kookavonden. Zelf koken mag wel, maar hoeft niet. Gezellig is het in elk geval! Je bent van harte welkom. Geef je op voor een kookavond.

Ken je mensen uit de binnenstad voor wie deelname misschien een idee is, tip ze dan svp. Bedankt!