Werkgroepen

De wijkraad heeft vier werkgroepen en een aantal projecten. In de werkgroepen kunnen bewoners zich inzetten voor hun wijk, zonder zich langdurig te binden. Bewoners hebben zelf de onderwerpen van de werkgroepen aangedragen, de wijkraad heeft de ideeën gebundeld.

Selecteer in het menu hierboven de werkgroep van je keuze, of lees hieronder de samenvatting van alle werkgroepen.

  1. Een saamhorige wijk

Vind jij het belangrijk dat iedereen zich veilig, betrokken, verbonden en thuis voelt in de binnenstad van Grave? Vind jij ook dat je samen sterker staat dan alleen? Wil je graag een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van de binnenstad?

Geef je dan onder aan deze pagina op voor de werkgroep “saamhorige wijk”.

 

  1. Zwerfafval

Hou jij ook van een schone leefomgeving? Is zwerfafval je een doorn in het oog? Erger je je aan rommel op de stoepen en rond de afvalbakken? Wil je samen met anderen zorgdragen voor een schonere binnenstad?

Geef je dan onder aan deze pagina op voor de werkgroep “zwerfafval”.

 

  1. Veiligheid

Hecht jij waarde aan een veilige sociale omgeving, aan veilig verkeer en veilig spelen? Zie jij veiligheid als voorwaarde voor leefbaarheid? Wil jij samen met anderen een bijdrage leveren aan veiligheid in de binnenstad?

Geef je dan onder aan deze pagina op voor de werkgroep “veiligheid”.

 

  1. Volg de gemeente

Wil je op de hoogte blijven van hetgeen het door ons gekozen gemeentebestuur doet? Bezoek dan regelmatig de website van de wijkraad. Wil je het gemeentebestuur actief volgen en van informatie voorzien over hetgeen de gemeente in het algemeen en in het bijzonder in de binnenstad van plan is?

Meld je dan onder aan deze pagina aan bij de themagroep “Volg de gemeente”.

 

Geef je op voor één of meerdere werkgroepen!

Stuur, liefst vóór 15 november 2015, een mail naar info@wijkraadbinnenstadgrave.nl of een briefje naar  Secretariaat Wijkraad Binnenstad, Hoofschestraat 17, 5361ET GRAVE.

Ken je mensen uit de binnenstad voor wie deelname misschien een idee is, tip ze dan.