18 juli 2013 archive

Ark Margriet op vakantie

Binnenkort wordt de ark Margriet tijdelijk versleept voor het broodnodige groot onderhoud, een soort wellness vakantie. Voor elk schip moet dat gebeuren op termijn, anders vergaat het met man en muis oftewel met Albertine en Frans. Hoeveel tijd precies gemoeid is met het onderhoud is niet bekend. Jammer dat we haar even moeten missen. Een enkele …

Continue reading