Categorieën
Nieuws

Informatieavond geplande maatregelen wateroverlast Binnenstad

Voor juli 2018 is de gemeente voornemens een aantal maatregelen te nemen tegen de wateroverlast in de binnenstad.

De gemeente wil graag van u weten wat u van de geplande maatregelen vindt.

Het gaat hierbij over kleinschalige maatregelen die beschreven staan in de bijlage, aanleg hemelwaterriool Trompetterstraat en aanpak van de Bagijnenstraat.

 

Op donderdag 22 februari organiseert de wijkraad een bijeenkomst waar u uw mening t.a.v. de maatregelen kenbaar kunt maken.

Mark Peters van de gemeente zal hierbij aanwezig zijn om eventuele toelichting bij de plannen te geven.

 

U bent op donderdag 22 februari om 19.30 uur welkom in de Bibliotheek aan de Trompetterstraat.

Uw mening doet er toe dus laat uw stem horen.

Bijlagen:

180123 Kleinschalige maatregelen wateroverlast binnenstad Grave

Rapportage stedelijke wateropgave gemeente Grave

Categorieën
Nieuws

Ideeën voor Visioterrein

De wijkraad ontving onderstaand bericht van de gemeente Grave:

U heeft, namens verschillende inwoners uit de binnenstad, gereageerd op de oproep van de gemeente om ideeën naar voren te brengen voor (tijdelijk) gebruik van de voormalige Visioterrein.

Lange tijd is het voor de buitenwacht een beetje stil geweest. Dat betekent echter niet dat er niets met de ingekomen reacties is gebeurd.

Recent is de gemeenteraad door het college geïnformeerd over de verschillende ideeën voor een tijdelijke invulling van het Visioterrein. Ook de door u ingebrachte ideeën zijn daarbij meegenomen.

 

In bijgaand lijst is aangegeven aan welke ideeën uitvoering is gegeven en voor welke een vervolgactie is vereist. Verschillende ingrepen en voorzieningen vragen om een meer structurele ingreep en/of om een substantiële investering. Hierover gaat het college in het voorjaar met de gemeenteraad in gesprek. Als antwoord op uw ingestuurde reactie treft u bijgaand het genoemde overzicht aan.

 

Indien u, naar aanleiding van dit bericht, nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Afsluitend wordt u ‘hartelijk dank’ gezegd voor de moeite die u genomen heeft uw idee(ën) met ons te delen.

Bijlage Ingekomen reacties tijdelijk gebruik + in relatie tot vestingsvisie voormalig Visio terrein

Categorieën
Nieuws

Afsluiting Bagijnenstraat 29, 30 januari

Maandag 29 januari en dinsdag 30 januari gaat de gemeente proefsleuven graven in een deel van de Bagijnenstraat.

Het gedeelte van de Bagijnenstraat zal hierdoor worden afgesloten vanaf kruising Hoofschestraat tot aan de Poternen.

Categorieën
Nieuws

Bijeenkomst herontwikkeling voormalig Maaszicht

Voor geïnteresseerden organiseert Prinsenstal Vastgoed een informatiebijeenkomst in het Catharinahof. Een groot deel van het oude Maaszicht zal worden gesloopt, het betreft hier de “nieuwere” gedeelten.

 

Delen worden nieuw gebouwd, andere delen blijven staan en worden van binnen helemaal opgeknapt. Er komen huur- en koopappartementen.

De bijeenkomst is op Maandag 18 december, van 20.00 tot 21:00 uur.

Categorieën
Nieuws

Persbericht Leo de Vreede – De Publieke Tribune van de gemeenteraad van Grave komt in actie

De wijkraad ontving onderstaand persbericht van oud-wijkraadslid Leo de Vreede.

In Grave wordt al jaren geworsteld met de wijze waarop gemeentebestuur en inwoners met elkaar omgaan. Heel vaak gebeurt het dat, of de burgers, of de gemeente, of zelfs beide partijen niet gelukkig zijn met de wijze waarop de communicatie verloopt. Er zijn dus communicatieproblemen en daar moet iets aan worden gedaan, vindt iedereen. De gemeenteraad heeft daarvoor in de zomer van 2016 een interne werkgroep in het leven geroepen. Tot nu toe is daar niets merkbaars uit voort gekomen. Op suggesties van met name de wijk- en dorpsraden om ook burgers te betrekken is niet ingegaan. Nu is onlangs bekend geworden dat de werkgroep geen activiteiten meer ontplooit. In ieder geval tot de verkiezingen blijft alles zo het is.
Relatieproblemen moeten altijd door beide partijen moeten worden aangepakt. Naast de gemeenteraad moet daarom ook de verzameling burgers, voor het gemak de “Publieke Tribune” genoemd een actieve rol spelen.
Nu de gemeente het er bij laat zitten vindt een aantal vaste bezoekers van de publieke tribune dat wij burgers dan maar initiatief moeten tonen. We hebben afgesproken dat ik daarvoor een aanzet zal geven en dat doe ik bij deze.
Het idee is eerst een aantal ervaringen en gedachten over communicatie in onze gemeente te verzamelen. Daarna kunnen we die ordenen en bewerken tot bruikbare adviezen.
Iedereen kan meedoen door zijn of haar opmerkingen kenbaar te maken. Er is een mailadres tribune@papax.nl waarop u opmerkingen, ervaringen suggesties en verder kunt insturen. Op https://graafsetribune.blogspot.nl kan men kennisnemen van de geleverde inbreng en daar weer commentaar op leveren. Bij wijze van voorbeeld zijn daar al enkele recente voorbeelden geplaatst.
Iedereen kan meedoen al is het maar door alleen de blog te volgen. Iedereen kan inbreng leveren. De enige beperking is dat we oplossingen voor problemen zoeken en geen schuldigen. Meestal geldt dat waar er twee kijven er ook twee “schuld” hebben.
Het zou fijn zijn als ook leden van dorps- en wijkraden en andere organisaties meedoen. Helemaal welkom is de inbreng van bestuurders en ambtenaren. Hulp van enkele mensen om alle suggestie in een voor de gemeente bruikbare vorm te gieten is gewenst. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om hiervoor een afzonderlijke organisatie op te zetten.
Aanmeldingen en ander commentaar kunnen naar het mailadres tribune@papax.nl
Vanaf de Graafse publieke tribune
Leo de Vreede