27 juli 2013 archive

Gebruik Losplaatsen

Kort geleden zijn door de gemeente een aantal zgn. ‘losplaatsen’ in de binnenstad aangelegd. Het is ons meermaals opgevallen dat leveranciers die hun vracht in de binnenstad moeten afleveren, lang niet altijd op de daarvoor bestemde losplaatsen parkeren. Beschadigingen aan de trottoirs en kleine verkeersopstoppingen zijn het gevolg. We kunnen ons voorstellen dat leveranciers (nog) …

Continue reading