april 2012 archive

Convenant Wijk- en Dorpsraden

Het College van Grave heeft aan alle wijk- en dorpsraden een convenant voorgelegd om te ondertekenen op 19 april a.s. De Wijkraad Binnenstad heeft besloten dit convenant in de huidige vorm niet te ondertekenen. In het convenant is namelijk grotendeels sprake van de verplichtingen van de wijkraden en in veel mindere zin van de plichten …

Continue reading