Categorieën
Nieuws

Parkeergarage ondergelopen

 Na de hoosbui met onweer van zaterdagavond staat er een flinke laag water in de parkeergarage van Hart van Grave. Een “geluk” bij een ongeluk is dat men juist enkele dagen ervoor op last van de brandweer de auto’s moest verwijderen in verband met de brand-onveiligheid. Er stond zondag ook flink wat water onder in de liftschacht en deze was dus ook niet te gebruiken. Oorzaken? De afvoer van het hemelwater van het complex is . . . . niet aangesloten op de riolering. Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat de afvoerputjes in en rondom Hart van Grave vol zitten met zand en puin, bouwresten.

Eigenlijk was de garage helemaal nog niet formeel opgeleverd en had deze dus niet in gebruik mogen worden genomen. Een ander verhaal blijft de lift die niet gebruikt kan worden zo lang er water onderin de schacht staat. Er wonen nogal wat ouderen in Hart van Grave. Het wordt tijd dat de gemeente een informatie-bulletin uitgeeft en de stand van zaken uiteen zet voor alle Gravenaren maar vooral ook voor de huurders van Hart van Grave die -volgens sommigen- nauwelijks informatie of instructies krijgen. Wij wachten op beter nieuws uit Hart van Grave.

Categorieën
Nieuws

Gebruik Losplaatsen

Kort geleden zijn door de gemeente een aantal zgn. ‘losplaatsen’ in de binnenstad aangelegd. Het is ons meermaals opgevallen dat leveranciers die hun vracht in de binnenstad moeten afleveren, lang niet altijd op de daarvoor bestemde losplaatsen parkeren. Beschadigingen aan de trottoirs en kleine verkeersopstoppingen zijn het gevolg. We kunnen ons voorstellen dat leveranciers (nog) niet op de hoogte zijn van deze nieuwe losplaatsen. Misschien is het een idee om ondernemers uit de binnenstad te vragen elk hun eigen leveranciers even op de hoogte te brengen? Voor zover wij weten kan ook onze Centrum Manager Nico Schouten zich wel vinden in dit idee. Omdat de Informatiebrief van het Centrum Management pas is verschenen en de volgende nog even op zich laat wachten publiceren we dit verzoek vast op de website van Wijkraad, mogelijk kan de oproep ook nog worden herhaald op de informatiepagina van de gemeente.

Categorieën
Nieuws

Ontruiming Hart van Grave

Ontruiming van de parkeerkelder Hart van Grave op last van de Brandweer en Gemeente. 

Op maandag 22 juli heeft een afvaardiging van de Vereniging van Eigenaren (VVE) samen met de gemeente Grave en de brandweer een inspectieronde gemaakt door het gehele complex Hart van Grave. Doel was de veiligheid te toetsen aan de voorschriften. De bouw ligt stil door het faillissement van de verschillende maatschappijen van Van der Horst. Een concreet zicht op een herstart en afbouw is nog niet in zicht.

Uit die inspectie is gebleken dat de veiligheid van de parkeerkelder niet gegarandeerd kan worden.  Er zijn geen werkende brandmeld- en afzuiginginstallaties. Ook moet er eerst nog een punt/put op straat worden gemaakt voor de toevoer van bluswater op de droge (blus)leidingen. De Vereniging van Eigenaren zit in een lastig parket; want voor de realisatie van al deze strikt noodzakelijke punten zijn kopers en bewoners van appartementen (en garages) totaal afhankelijk van wie? De curator, Woningborg of de Gemeente Grave? Wie het weet mag het ons mailen, de Vereniging van Eigenaren tasten vooralsnog in het duister. Wie de belangen van de huurders behartigt is de Wijkraad Binnenstad nog niet duidelijk! Wij zoeken dat nog uit. Tot die tijd deelt de Vereniging van Eigenaren mee dat : zij genoodzaakt is de eigenaren te moeten meedelen dat hun auto(‘s) op last van de Gemeente Grave/Brandweer PER DIRECT niet meer in de kelder geparkeerd mogen worden. Tevens dient men de berging te ontruimen. Op dit moment zou een uitslaande brand in de kelder de vluchtwegen belemmeren en kan een brand in de kelder oncontroleerbaar worden. Dat daardoor de constructie schade kan oplopen  zal ieder minder boeien, persoonlijke veiligheid lijkt toch wel het minimale? Als de eigenaren/bewoners de instructie tot ontruiming niet opvolgen volgt gedwongen ontruiming. Het zoveelste hoofdstuk in de soap Hart van Grave of liever Van der Horst Werkmaatschappijen? Is er een Belangenvereniging voor de huurders? Bij nader inzien, maar goed dat de afgelopen weken de binnenstad is volgeplempt met parkeerplaatsen.

Hester Kruizinga

Categorieën
Nieuws

Trap na . . . . .

Het Ballonnenfestival op 16 en 17 augustus 2013. We zien er allemaal weer naar uit, een prachtig en spectaculair evenement. Duizenden bezoekers in de stad en alle bewoners en ondernemers werken mee om het festival te laten slagen. Speciaal voor die dagen wordt een brede trap geplaatst aan de dijk zodat bezoekers vanaf de Jan van Cuijkdijk het veld kunnen bereiken waar de ballonnen opstijgen. Hard nodig op zulke dagen zo’n trap. En dan de 18e augustus als alles weer achter de rug is moeten bewoners van de binnenstad het weer doen met een miserabele glijbaan als ze het sportveldje willen bereiken.  Wij als bewoners van de binnenstad hebben er evenals de ondernemers erg veel voor over om het aantrekkelijk te maken voor bezoekers. Na elk evenement is er veel op te ruimen en ook dat nemen we voor onze rekening. Overigens net als de gemeentewerkers, die de dag na een evenement alles weer spik en span maken. Maar er moet een balans blijven tussen bezoekersaantallen en de voorzieningen daarvoor en de bewoners en hun dagelijkse behoeften. Alles in onze kleine compacte binnenstad.  Van het sportveldje wordt intensief gebruik gemaakt door bewoners. Er is dan ook behoefte aan een eenvoudige stabiele trap voor gebruikers van het sportveld. Wij zullen de gemeente dan ook verzoeken een eenvoudige voorziening aan te brengen. Ofwel een echte glijbaan, ofwel een echte trap na . . . . het ballonnenfestival.

Categorieën
Nieuws

Zomergedachten

Een gedicht van onze Graafse dichter Harry Daudt. Het water houdt ons bezig als stadje aan de Maas. Meer gedichten van Harry Daudt leest u op www.destierlijkestad.nl onder ‘Column‘.

Vraagteken

Heeft zij de balk

in

haar eigen oog?

 

Zij, de appellant

in het juridisch steekspel

om een ark in Grave aan de Maas?

 

Het is niemand

die, ik dichter, verbaas

met deze Graafse Commedia del Arte

 

Wij kennen spot en smarte

van de familie van Steen

optimist & idealist op zoet en bitter water

 

Voor hen -na een kwart eeuw-

geen toekomst op hun ark meer

geen dadelijk, geen misschien, geen later

 

Maar u schijnt

ziende blind

de splinter….bij u balk geworden

                  waarop u koning kraait?

Harry C.A. Daudt