Categorieën
Nieuws

Ontruiming Hart van Grave

Ontruiming van de parkeerkelder Hart van Grave op last van de Brandweer en Gemeente. 

Op maandag 22 juli heeft een afvaardiging van de Vereniging van Eigenaren (VVE) samen met de gemeente Grave en de brandweer een inspectieronde gemaakt door het gehele complex Hart van Grave. Doel was de veiligheid te toetsen aan de voorschriften. De bouw ligt stil door het faillissement van de verschillende maatschappijen van Van der Horst. Een concreet zicht op een herstart en afbouw is nog niet in zicht.

Uit die inspectie is gebleken dat de veiligheid van de parkeerkelder niet gegarandeerd kan worden.  Er zijn geen werkende brandmeld- en afzuiginginstallaties. Ook moet er eerst nog een punt/put op straat worden gemaakt voor de toevoer van bluswater op de droge (blus)leidingen. De Vereniging van Eigenaren zit in een lastig parket; want voor de realisatie van al deze strikt noodzakelijke punten zijn kopers en bewoners van appartementen (en garages) totaal afhankelijk van wie? De curator, Woningborg of de Gemeente Grave? Wie het weet mag het ons mailen, de Vereniging van Eigenaren tasten vooralsnog in het duister. Wie de belangen van de huurders behartigt is de Wijkraad Binnenstad nog niet duidelijk! Wij zoeken dat nog uit. Tot die tijd deelt de Vereniging van Eigenaren mee dat : zij genoodzaakt is de eigenaren te moeten meedelen dat hun auto(‘s) op last van de Gemeente Grave/Brandweer PER DIRECT niet meer in de kelder geparkeerd mogen worden. Tevens dient men de berging te ontruimen. Op dit moment zou een uitslaande brand in de kelder de vluchtwegen belemmeren en kan een brand in de kelder oncontroleerbaar worden. Dat daardoor de constructie schade kan oplopen  zal ieder minder boeien, persoonlijke veiligheid lijkt toch wel het minimale? Als de eigenaren/bewoners de instructie tot ontruiming niet opvolgen volgt gedwongen ontruiming. Het zoveelste hoofdstuk in de soap Hart van Grave of liever Van der Horst Werkmaatschappijen? Is er een Belangenvereniging voor de huurders? Bij nader inzien, maar goed dat de afgelopen weken de binnenstad is volgeplempt met parkeerplaatsen.

Hester Kruizinga