3 mei 2014 archive

Raadscommissie ruimte 13 mei 2014

Vergadering Raadscommissie Ruimte 13-05-2014 Locatiegegevens vergadering Plaats: Stadhuis Grave Tijd: 19:30-00:00 Voorzitter: Dhr. L.A. Kamps AGENDAPUNTEN: Conceptagenda commissie Ruimte van dinsdag 13 mei 2014 Bijgevoegde documenten agenda commissie ruimte 13 mei 2014.pdf(27,91 KB)Lees voor 1 Opening en voorstelronde 2 Vaststellen agenda en mededelingen 3 Vaststellen afsprakenlijsten van 8 april 2014 Bijgevoegde documenten Afsprakenlijst commissie Ruimte 8 april 2014.pdf(31,95 KB)Lees voor …

Continue reading