Categorieën
Nieuws

Raadscommissie ruimte 13 mei 2014

Vergadering Raadscommissie Ruimte 13-05-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats: Stadhuis Grave
Tijd: 19:30-00:00
Voorzitter: Dhr. L.A. Kamps

AGENDAPUNTEN:

Conceptagenda commissie Ruimte van dinsdag 13 mei 2014

Bijgevoegde documenten

1 Opening en voorstelronde

2 Vaststellen agenda en mededelingen

3 Vaststellen afsprakenlijsten van 8 april 2014

4 Spreekrecht publiek

5 Presentatie van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

6 Raadsvoorstel kiezen van een onderzoeksvoorstel naar

ondergrondse afvalinzameling inzake het ingediende burgerinitiatief

7 Vragen

8 Sluiting

Na afloop van de commissievergadering om ongeveer 21.00 uur is er een presentatie over het plan fysieke leefomgeving, integraal beleid, handhaving, vergunningverlening en uitvoeringsprogramma.