Categorieën
Nieuws

Nieuwsbrief 5 is verschenen

Het heeft wat langer geduurd, maar nu krijgt u ook wat. Degenen van wie het mailadres bij de wijkraad bekend is krijgen de nieuwsbrief toegezonden. Via onderstaande mail is hij ook te downloaden en hij kan bij de bibliotheek worden ingezien.

Veel plezier ermee!

NIEUWSBRIEF 5

Categorieën
Nieuws

Rapport wateroverlast is verschenen

Als u op onderstaande link klikt kunt het rapport lezen

Stedelijke wateropgave gemeente Gave

Kijkt u in eerste instantie vooral of hetgeen over uw situatie leest klopt met hetgeen u heeft ingebracht.

Kom donderdag 3 november om 19:30 uur naar de bibliotheek om te bezien of en hoe we samen kunnen optrekken