november 2016 archive

Nieuwsbrief 5 is verschenen

Het heeft wat langer geduurd, maar nu krijgt u ook wat. Degenen van wie het mailadres bij de wijkraad bekend is krijgen de nieuwsbrief toegezonden. Via onderstaande mail is hij ook te downloaden en hij kan bij de bibliotheek worden ingezien. Veel plezier ermee! NIEUWSBRIEF 5

Rapport wateroverlast is verschenen

Als u op onderstaande link klikt kunt het rapportĀ lezen Stedelijke wateropgave gemeente Gave Kijkt u in eerste instantie vooral of hetgeen over uw situatie leest klopt met hetgeen u heeft ingebracht. Kom donderdag 3 november om 19:30 uur naar de bibliotheek om te bezien of en hoe we samen kunnen optrekken