Categorieën
Nieuws

Extra trap op de Kat

De titel van dit bericht geeft aanleiding tot misverstanden over mistoestanden. Het tegendeel is het geval. De extra hoofdletter geeft het bal te kennen. Het gaat over de Kat, in vroeger tijden “col de fou” genoemd. Die is tegenwoordig toegankelijk. Als je eenmaal boven bent heb je vandaar een prachtig uitzicht over de stad. In dat “als je eenmaal boven bent” zit het venijn. De Kat was eenmaal een onderdeel van de vestingwerken en het was juist de bedoeling dat je daar niet overheen kon komen.

Aan de kant van de Elisbethstraat is daarom een trap gemaakt. Aan de andere kant is een helling vergelijkbaar met de Alpe d’Huez. Niet echt uitnodigend om op of af te gaan.

Van ambtelijke zijde heeft de wijkraad nu informatie gekregen over een plan ook aan de kant van het parkeerterrein een trap te maken. Natuurlijk willen we u dit plan ook met u delen, zoals dat tegenwoordig heet. U vindt het hier Grave Extra trap Kat 19-10-2016

Alvorens de trap kan worden aangelegd moet er nog een uitgebreide vergunningsprocedure worden doorlopen. De vestingwal is een rijksmonument. Er kan ook nog niet formeel worden gereageerd. Dat kan pas als de ontwerpvergunning wordt gepubliceerd.

Wel kunnen we natuurlijk onze vreugde er over uitspreken dat we voordat een besluit wordt genomen al kennis kunnen nemen van dit plan.

Categorieën
Nieuws

Presentatie Raad van Inspiratie 30 januari

Van de Raad van Inspiratie is een uitnodiging ontvangen voor een presentatie op:

30 januari 2017 19:30 uur in de grote zaal van Catharinahof

Hieronder volgt de hele uitnodiging. Daaruit blijkt dat alle inwoners van Grave welkom zijn.

Geachte heer, mevrouw,

Weet u het nog? In november 2015 was er een inspiratieavond over Historisch Grave in Het Arsenaal. Een grote groep Gravenaren luisterde en praatte mee over het vormgeven van Historisch Grave. Tijdens die avond werd ook het idee gelanceerd om een Raad van Inspiratie op te richten. Die Raad is in 2016 opgericht en  kreeg als opdracht mee een groot, gedurfd doel te formuleren om Historisch Grave op de kaart te zetten. Na een aantal intensieve bijeenkomsten heeft de Raad van Inspiratie in december 2016 het gedurfde doel en de ideeën hoe dit vorm moet gaan krijgen, gepresenteerd aan de gemeenteraad. Nu willen we graag onze ideeën met alle inwoners van Grave delen, vandaar dat we u van harte uitnodigen voor een presentatie op maandag 30 januari a.s.

Het programma zal er als volgt uitzien:

Avondvoorzitter: Erik Jansen

  • Opening: Jeroen Joon wethouder Recreatie en Toerisme
  • Presentatie Raad van Inspiratie door Quirijn van de Berk en Babs Jasper
  • Presentatie Historisch Grave en verbinding met  Raad van Inspiratie  door Karin Komdeur, projectmanager Historisch Grave
  • Vragenronde

Korte pauze

  • Concretiseren van de plannen

Afsluiting rond 21.30 uur.