Categorieën
Nieuws

Informatieavond geplande maatregelen wateroverlast Binnenstad

Voor juli 2018 is de gemeente voornemens een aantal maatregelen te nemen tegen de wateroverlast in de binnenstad.

De gemeente wil graag van u weten wat u van de geplande maatregelen vindt.

Het gaat hierbij over kleinschalige maatregelen die beschreven staan in de bijlage, aanleg hemelwaterriool Trompetterstraat en aanpak van de Bagijnenstraat.

 

Op donderdag 22 februari organiseert de wijkraad een bijeenkomst waar u uw mening t.a.v. de maatregelen kenbaar kunt maken.

Mark Peters van de gemeente zal hierbij aanwezig zijn om eventuele toelichting bij de plannen te geven.

 

U bent op donderdag 22 februari om 19.30 uur welkom in de Bibliotheek aan de Trompetterstraat.

Uw mening doet er toe dus laat uw stem horen.

Bijlagen:

180123 Kleinschalige maatregelen wateroverlast binnenstad Grave

Rapportage stedelijke wateropgave gemeente Grave

Categorieën
Nieuws

Ideeën voor Visioterrein

De wijkraad ontving onderstaand bericht van de gemeente Grave:

U heeft, namens verschillende inwoners uit de binnenstad, gereageerd op de oproep van de gemeente om ideeën naar voren te brengen voor (tijdelijk) gebruik van de voormalige Visioterrein.

Lange tijd is het voor de buitenwacht een beetje stil geweest. Dat betekent echter niet dat er niets met de ingekomen reacties is gebeurd.

Recent is de gemeenteraad door het college geïnformeerd over de verschillende ideeën voor een tijdelijke invulling van het Visioterrein. Ook de door u ingebrachte ideeën zijn daarbij meegenomen.

 

In bijgaand lijst is aangegeven aan welke ideeën uitvoering is gegeven en voor welke een vervolgactie is vereist. Verschillende ingrepen en voorzieningen vragen om een meer structurele ingreep en/of om een substantiële investering. Hierover gaat het college in het voorjaar met de gemeenteraad in gesprek. Als antwoord op uw ingestuurde reactie treft u bijgaand het genoemde overzicht aan.

 

Indien u, naar aanleiding van dit bericht, nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Afsluitend wordt u ‘hartelijk dank’ gezegd voor de moeite die u genomen heeft uw idee(ën) met ons te delen.

Bijlage Ingekomen reacties tijdelijk gebruik + in relatie tot vestingsvisie voormalig Visio terrein

Categorieën
Nieuws

Afsluiting Bagijnenstraat 29, 30 januari

Maandag 29 januari en dinsdag 30 januari gaat de gemeente proefsleuven graven in een deel van de Bagijnenstraat.

Het gedeelte van de Bagijnenstraat zal hierdoor worden afgesloten vanaf kruising Hoofschestraat tot aan de Poternen.