Categorieën
Nieuws

Ideeën voor Visioterrein

De wijkraad ontving onderstaand bericht van de gemeente Grave:

U heeft, namens verschillende inwoners uit de binnenstad, gereageerd op de oproep van de gemeente om ideeën naar voren te brengen voor (tijdelijk) gebruik van de voormalige Visioterrein.

Lange tijd is het voor de buitenwacht een beetje stil geweest. Dat betekent echter niet dat er niets met de ingekomen reacties is gebeurd.

Recent is de gemeenteraad door het college geïnformeerd over de verschillende ideeën voor een tijdelijke invulling van het Visioterrein. Ook de door u ingebrachte ideeën zijn daarbij meegenomen.

 

In bijgaand lijst is aangegeven aan welke ideeën uitvoering is gegeven en voor welke een vervolgactie is vereist. Verschillende ingrepen en voorzieningen vragen om een meer structurele ingreep en/of om een substantiële investering. Hierover gaat het college in het voorjaar met de gemeenteraad in gesprek. Als antwoord op uw ingestuurde reactie treft u bijgaand het genoemde overzicht aan.

 

Indien u, naar aanleiding van dit bericht, nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Afsluitend wordt u ‘hartelijk dank’ gezegd voor de moeite die u genomen heeft uw idee(ën) met ons te delen.

Bijlage Ingekomen reacties tijdelijk gebruik + in relatie tot vestingsvisie voormalig Visio terrein

Één reactie op “Ideeën voor Visioterrein”

Volgende keer halen ze hopelijk toch even de taalfouten eruit (de Visio-terrein i.p.v. het Visio-terrein en in bijgaand lijst i.p.v. bijgaande lijst). Staat een beetje knullig voor een vertegenwoordiger van de gemeente… :-))

Reacties zijn gesloten.