Categorieën
Nieuws

Bedankt hoor!

Bedankt!

Bedankt! juni 2014

In de nacht van vrijdag 20 juni naar zaterdag 21 juni is rond 03.30 uur door een groep jongeren voor de lol een mooie bloembak aan de Brugstraat/ Elisabethstraat vernield. Ze zijn gehoord en gezien . . . .  Maandenlang zijn een aantal actieve burgers en ondernemers, de wijkraad Binnenstad en Centrum Management bezig geweest om de binnenstad van Grave mooier, prettiger en groener te maken. Samen met de gemeente is het plan “Groen Grave” gestart en er is geld opgehoest, vanuit de iDop Wijk- en Dorpsraden en Centrum Management voor deze broodnodige groenvoorziening. Vandalisme kost Grave jaarlijks veel geld. En het levert ons, burgers en ondernemers die mee hebben geholpen om de Graafse binnenstad mooi te maken, veel frustratie op.

Wat is vandalisme?

Vandalisme is vernielen, het expres kapot maken van andermans spullen (publiek of particulier), zonder dat de dader daaraan zelf materieel voordeel bij behaalt. De juridische definitie luidt: het opzettelijk en wederrechtelijk vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken van een goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort. Plegen mensen in groepen vandalistische activiteiten? Dan spreekt de wet van openlijke geweldpleging.

Wat zijn de gevolgen van vandalisme?

Uitingen van vandalisme zijn geen zware misdrijven. Maar ze kosten de maatschappij elk jaar wel veel geld. Zo kost het vervangen van een ruit van een bushokje € 310, kost een nieuw bushokje € 4.080 en komt het vervangen van een brievenbus uit op zo’n € 950. Soms is de schade daarnaast ook immaterieel. Zoals bij de vernieling van een kunstwerk of als een clubhuis wordt vernield waarvoor een vereniging lang heeft gespaard. Ook is het niet fijn wonen in een wijk met kapotte bushokjes of vernielde speeltoestellen en plantenbakken.

Wie plegen doorgaans vandalistische activiteiten?

De grootste groep bestaat uit onze jongeren tussen de 10 en 20 jaar. Vernielen gebeurt door jongeren uit alle lagen van onze bevolking. Bij onze jongste vernielers (10-12 jaar) wordt gesproken van ‘spelvandalisme’. De vernielingen gebeuren niet per se opzettelijk, maar zijn het gevolg van een uit de hand gelopen spel. Bij vandalen tussen de 12 en 16 jaar gaat het om prestigevandalisme. Jongeren willen zich ten opzichte van elkaar bewijzen, of het gebeurt uit pure verveling. Jeugdigen boven de 16 jaar slaan doorgaans aan het vernielen uit frustratie. Groepsgedrag is een belangrijk aspect: onder invloed van de groep wordt vaak vandalisme gepleegd. Daarbij spelen drank en drugs vaak een rol, ook in Grave. Bij het voorkomen van vandalisme is een belangrijke rol weggelegd voor de ouders/opvoeders. Weet u wat uw kind ’s nachts doet?

Bedankt! juni 2014

Moeten wij nu echt steeds diep nadenken of we ergens een bankje of een bloembak kunnen plaatsen? Diep nadenken omdat er een groot risico bestaat dat onze eigen Graafse jongeren alles vernielen nadat wij het met zorg en veel moeite hebben opgezet?

Bent u zelf slachtoffer of getuige van vandalistische activiteiten; wat te doen?

Meld het altijd zo snel mogelijk bij de politie via 0900-8844. Of neem contact op met uw gemeente. Als zij weten op welke locaties vernielingen worden gepleegd, zijn deze plekken beter in de gaten te houden of worden andere maatregelen genomen om vandalen af te schrikken. Ook is schade dan sneller te repareren. Vernielingen leiden namelijk meestal tot meer vernielingen. Betrapt u vandalen op heterdaad? Meld dit dat meteen en bel 0900-8844. Maar meld vandalisme ook vooral bij uw buren en de wijkraad. – Wijkraad Binnenstad Grave