Categorieën
Nieuws

Bewonersbijeenkomst 2 juni 2016

Dia1Oorspronkelijk zou de avond vooral worden gewijd aan veiligheid en dan met name brandveiligheid en dan speciaal de preventie: hoe voorkom ik brand. Inmiddels heeft de gemeente dat initiatief gemeentebreed overgenomen.

Er moest dus wat met het programma worden geïmproviseerd en dat is prima gelukt. Een 80-tal bewoners van de binnenstad was naar het Arsenaal gekomen om over van alles te praten dat ons interesseert. Na het officiële deel ging dat nog geruime tijd door. Het was zowel een nuttige als een gezellige bijeenkomst. En dat is precies het doel van de wijkraad.

Hieronder aan  korte impressie van hetgeen is besproken.

Terugblik op afgelopen jaar.

Het bleek dat de wijkraad nieuwe stijl een flink lange aanloop nodig had om echt op gang te komen. De eerste bewonersbijeenkomst eind augustus was een succes. Met de gemeente is overleg gaande over rol van de wijkraad. Er is overleg met de andere wijk- en dorpsraden waarbij geldt dat gedeelde vreugd dubbele is, maar gedeelde smart is ook halve smart. Kortom we kunnen goed met elkaar overweg. Het archief is overgedragen en de financiën op orde. De eerste werkgroepen zijn van start en er zijn al schoonmaakploegen en bloemenplanters bezig geweest. De start van Nextdoor was helemaal een voltreffer, maar daarover later meer.

Thema’s komende periode

Over wateroverlast en parkeren is het overleg met de gemeente en de ondernemersorganisaties gestart.  Daarnaast zal ongetwijfeld de ontwikkeling van het Visioterrein en het Wisseveld ofwel Waterlinie Grave veel aandacht vragen. En dan zullen we niet vergeten dat de Raad van Inspiratie het nodige in beweging zal zetten. Daarvoor is het wel gewenst dat meer bewoners zich actief inzetten. Men kan zich daarvoor op allerlei manieren aanmelden. In Nieuwsbrief 3 is aan wateroverlast en parkeren afzonderlijk aandacht besteed.

Het ligt in de bedoeling aan onderwerpen die zich daarvoor lenen in een vroegtijdig stadium een bewonersbijeenkomst te organiseren. Zo is half september al een dergelijke bijeenkomst gepland over veiligheid. Met de gemeente wordt overlegd over de invulling. Daarnaast zijn dergelijke bijeenkomsten over wateroverlast en parkeren binnen afzienbare tijd te verwachten.

Nextdoor

Een app die ook met PC en laptop is te gebruiken en waar heel veel mee mogelijk is. Tijdens de bijeenkomst werden enkele geopperde bezwaren (verdrinken in de mails) al uit de weg geruimd en er is een handleiding beschikbaar. Kortom kom erbij! Waarvoor kunt u het gebruiken.

  • Vraag en aanbod, maar niet commercieel alstublieft
  • Gratis delen en lenen
  • Verloren en gevonden
  • groepjes vormen zoals samen koken of zwerfvuil opruimen
  • wat u verder maar kunt bedenken.

Er is ook een evenementenkalender (wees voorzichtig, anders krijgt u de hele binnenstad op verjaardagsvisite)

Groen in de binnenstad

Marion Vermeulen gaf een presentatie over wat er in de binnenstad met planten en bloemen allemaal mogelijk is. Met foto’s liet zij zien wat een verschil dat kan maken.

IMG_4683

IMG_1093

 

 

 

 

Dankzij samenwerking met gemeente en ondernemers is in de afgelopen jaren al veel gebeurd. Dat daarbij een subsidie van “Kern met pit” werd binnengehaald heeft daarbij natuurlijk geholpen. Er is nog geld beschikbaar dus als u wat wilt, bijvoorbeeld een geveltuintje, meld dat dan via info@wijkraadbinnenstadgrave.nl . Ook kunt u daar aangeven dat u best een keer een handje wilt uitsteken.

 

Napraten

Veel aanwezigen bleven nog geruime tijd om onder het genot van een drankje wat bij te praten. Het ging over van alles waaronder natuurlijk zaken die door de wijkraad zullen “worden meegenomen” zoals dat heet. Dat onderwerpen als klokkentoren, autoluwe markt, toekomst Maaszicht, scheepswerf kerkplein, vuil op straat en vele andere aan de orde zijn gekomen is niet vreemd. Lang niet op alles kon een direct antwoord worden gegeven. Maar het zorgt er wel voor dat het bestuur van de wijkraad zich niet hoeft te vervelen> En dat zal ook niet gebeuren als u zich massaal aanmeldt om aan onderwerpen die u aangaan of interesseren mee te werken.

Tot ziens

was het laatste woord dat werd gehoord.