Categorieën
Nieuws

Groen Grave

Groen Grave websiteWat is Groen Grave?
Groen Grave is een project om de compacte historische kern van Grave van meer groen en natuur te voorzien. In het centrum van deze vestingstad wonen en werken veel mensen bijeen. Het is wenselijk om meer groen aan te planten zodat de leefomstandigheden in het centrum verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen gezonder zijn naarmate de leefomgeving groener is. Hierbij spelen sociale contacten en bewegen een grote rol. Bovendien voelen mensen zich in een groene woonomgeving veiliger.

 

Groen in de stad dient meerdere belangen; door de zorg voor het groen ontstaat meer betrokkenheid en onderlinge saamhorigheid. Ook de vele bezoekers en toeristen genieten van een natuurrijke stad.

Natuur

Naast het bevorderen van de leefomstandigheden van mensen is het noodzakelijk om vestigingsvoorwaarden voor de natuur te scheppen. Beplanting in de stad trekt vogels en insecten, zoals bijen en vlinders aan. Tegenwoordig is de stad door de verschillende leefmilieus voor veel organismen aantrekkelijker dan het platteland. Een goed voorbeeld hiervan is de honingbij, op de huidige eentonige akkers is geen voedsel te vinden. In de stad tegenwoordig des te meer, zeker als wij een handje helpen.

Ontstaan

De drie initiatiefnemers van het project hebben elkaar gevonden in een gezamenlijk doel. Door gebruik te maken van elkaars kennis, is op eenvoudige wijze een samenwerking tot stand gekomen. Nico Schouten heeft als centrummanager gezorgd voor een goede basis en daarbij zijn vele contacten aangeboord. Hester Kruizinga, voormalig voorzitter van de Wijkraad Binnenstad Grave, kent alle ins en outs van de binnenstad.

Groen Grave 26 mei2014 053Daarnaast zorgt tuinontwerper Marion Vermeulen van de Buitenkamer voor begeleiding bij de realisatie.

Tevens geeft zij adviezen en dient als vraagbaak. De initiatiefnemers werken samen met de ondernemersvereniging Graveon en de gemeente Grave.

 

 

 

Met elkaar, voor elkaar

Inmiddels zijn er al heel wat veranderingen te bespeuren in de binnenstad. De lantaarnpalen zijn voorzien van potten met zowel zomer als winterbeplanting.

Bij de ingangen van het winkelcarré en bij de kerk staan grote potten met beplanting die onderhouden worden door vrijwilligers. Dit zijn bewoners en ondernemers; zij zorgen dat de beplanting voldoende water krijgt, verwijderen oude bloemen en geven een seintje als er onverhoopt iets loos is. Bij het wisselen van de seizoensbeplanting is een groep vrijwilligers actief, dit zijn niet alleen mensen uit de binnenstad, maar ook inwoners uit andere wijken van Grave die het project een warm hart toe dragen.
website groen grave realisatieMet de realisatie van de eerste geveltuin is het project de volgende fase ingegaan. Dit betreft het aanleggen van zoveel mogelijk geveltuinen door  bewoners en de gemeente samen.

Kern met Pit

Grave heeft met het project Groen Grave in januari 2015 het predicaat Kern met Pit ontvangen. Dit is een jaarlijkse wedstrijd waarbij bewonersgroepen kans maken op een bedrag van minimaal 1000 euro om de leefomgeving te verbeteren.

 

Geïnspireerd?
Omdat Grave een grote variatie aan trottoirs heeft, zijn er voor iedere plek weer andere mogelijkheden. Zo kan op de ene stoep een geveltuintje gemaakt worden terwijl op een andere plek ruimte is voor een gevelplant in de vorm van een klimplant. Na overleg bekijken we welke mogelijkheden van toepassing zijn.

Ben je binnenstadbewoner en zou je ook graag meer groen in je straat en aan je gevel zien? Neem dan contact op met: Wijkraad Binnenstad Grave  info@wijkraadbinnenstadgrave.nl tel. 0486-436652 en / of Marion Vermeulen – de Buitenkamer tel.: 0486-475259 of 6-30833559 contact@debuitenkamer.info en klik voor berichten via facebook HIER

Ook Toon’s Bloemenwinkel, Klinkerstraat Grave verleent medewerking aan dit project.