Categorieën
Groen in Grave Nieuws

Groene oproep

Op donderdag 16 november wordt de beplanting in de grote bloempotten weer gewisseld. Twee keer per jaar komt er nieuwe beplanting in de bakken, bewoners helpen dan een handje mee. Het dagelijkse onderhoud wordt door een aantal winkeliers gedaan; met elkaar zorgen we voor een mooie groene aankleding van de binnenstad.

Wil je hier graag aan bijdragen? Geef je dan op, het kost je maar een uurtje werk en daarna drinken we gezellig een kopje koffie/thee met iets lekkers.

Praktisch:we ontmoeten elkaar om 9.00 uur op de hoek Klinkerstraat/Rogstraat. Het werk is niet zwaar want de mannen van de gemeente bereiden alles voor. Voor handschoenen wordt gezorgd.

Met vriendelijke groeten,

Marion Vermeulen

De Buitenkamer

0486-475259

06-30833559

www.debuitenkamer.info

Categorieën
Groen in Grave

Aanpak wateroverlast Binnenstad

Wateroverlast

Wat doen we eraan

30 augustus vorig jaar werden we geconfronteerd met hevige regen die in Grave veel last en ook schade veroorzaakte. Afgelopen weken was het weer raak. Deze keer bleef Grave geschoond van spectaculaire situaties en waren het de buurgemeenten die de krant haalden.

Hoofschestraat
foto BHIC; collectie Smeets

Ook in het verleden en nadat de Maas was getemd kwam wateroverlast voor. Water in kruipruimten is in alle Graafse wijken een bekend verschijnsel. In de binnenstad zijn kelders waar men geen kwetsbare spullen op de grond zet. Ik herinner me uit de 60-er jaren een liedje uit het Graafs Cabaret met als tekst: “Ik barst van water, het water dat staat me tot boven de knie”. Voor een deel hebben we met deze situatie leren leven.Dat er sprake is van klimaatwijzing wordt niet meer echt betwijfeld. De oorzaak daarvan staat nog wel ter discussie. Je hebt echter meer aan het zoeken van een oplossing dan aan het vinden van de schuldige. En aan het zoeken van de oplossing wordt nu begonnen.

Na de gebeurtenissen in augustus 2015, maar ook al daarvoor, is met de gemeente overleg geweest over een paar specifieke situaties. Bij de begrotingsbehandeling voor 2016 heeft ook de gemeenteraad in een motie uitgesproken dat er aan die wateroverlast iets moest worden gedaan. Landelijk hebben de gemeenten hebben daarvoor een zogenaamde “wateropgave” gekregen. Dat houdt in dat men onderzoekt wat de veranderende regenval voor consequenties heeft en wat daaraan valt te doen In het overleg met de gemeente is duidelijk naar voren gekomen dat de bewoners via de wijk- en dorpsraden vanaf het begin bij dit project moeten zijn betrokken.

Het verschijnen van het bericht dat gemeentebreed wordt gevraagd om het melden van plaatsen met wateroverlast en dan liefst met opgave van de oplossing kwam dan toch als een verrassing. De plekken zijn toch wel bekend en oplossingen schud je niet zo maar uit je mouw.

Natuurlijk is daarom om een toelichting gevraagd. En die is prompt gekregen.

De gemeente heeft bij dit –gemeentebrede- project een bureau ingeschakeld.

Het bureau is nieuw in Grave en moet dus ook beginnen met inventariseren. De aanpak is als volgt:

Doelstelling project: In beeld brengen van kwetsbare gebieden bij extreme neerslag met mogelijke oplossingsrichtingen.

  • stap 1: inventarisatie naar knelpunten binnen gehele gemeente Grave [juni/juli]

o   al gemelde knelpunten bij gemeente

o   door meldingen via mail

o   door meldingen op inloopavond 29 juni (geen algemene informatieavond)

  • stap 2: kwetsbare gebieden nader onderzoeken [september]

o   werking riolering (berekeningen)

o   hoogtes verhardingen

  • stap 3: bepalen mogelijke oplossingsrichtingen [oktober]

o   bovengronds / ondergronds / openbaar / particulier

o   rapportage aan raad

Oplossingen moeten niet alleen worden gezocht in grotere riolen. Ook de inrichting van de straten heeft invloed op de gevolgen van stortbuien. Ook de ligging en inrichting van huizen kan belangrijk zijn. Niet altijd zal het mogelijk zijn overlast te voorkomen en dan is het zaak de schade zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent dat ook de bewoners bij het project moeten worden betrokken.

Vanuit de wijkraad is daarom gevraagd om ook direct na de inventarisatie een bewonersbijeenkomst te organiseren met als onderwerpen:

  • hoe is de regen nu en in de toekomst anders dan we gewend zijn?
  • hoe werkt de Graafse riolering ?
  • waar zitten de zwakke plekken ?
  • wat kan de gemeente er aan doen.
  • wat kunnen burgers zelf doen ?

Het bureau zal met de gemeente afstemmen welke rol de gemeente bij deze bijeenkomst kan spelen wat betreft informatievoorziening.

Oplossingen moeten natuurlijk worden uitgevoerd en daarvoor is geld nodig. Op de vraag of er budget is voor uitvoering van maatregelen kon het bureau geen antwoord geven. Of er in de kadernota 2017 al budget is gereserveerd is momenteel nog niet bekend.

Het is nu zaak dat alle vormen van wateroverlast, ook die waar u aan bent gewend, in het project worden meegenomen. Ook als u al eerder hebt gemeld doe dat dan nog maar een keer.

Bezoek ook de inloopavond op 29 juni en stel alvast de vragen die bij u leven.

 

De regenval is natuurlijk  een belangrijke oorzaak, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Het peil van de Maas is onlangs verhoogd en dat kan in kelders merkbaar zijn. Laten bezinken van regenwater in de grond kan ruimte geven in de riolering, maar dan moet het water ook echt bezinken. Als dat niet gebeurt zoals op veel plekken in onze binnenstad kunnen op die manier waterreservoirs ontstaan die door niet waterdichte vloeren en muren naar binnen kunnen komen. Een lekke rioolaansluiting heeft hetzelfde effect. Hoe gedetailleerder uw informatie over de overlast is des te makkelijker wordt het de oorzaak te achterhalen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd

 

Categorieën
Groen in Grave

Nieuwe planten in de binnenstad

2016.05.24 10-51-28 plantwerk binnenstadDe Graafse binnenstad is weer van frisse plantjes voorzien. Een drietal bewoners heeft dinsdag 24 mei samen met de gemeente en onder aanvoering van Marion Vermeulen van de buitenkamer de bloempotten van nieuwe zomerplantjes voorzien. Natuurlijk aantrekkelijk voor bezoekers, maar zeker ook voor de bewoners. De koffie met iets er bij was daarom dubbel en dwars verdiend.

Nog wat foto’s om het te illustreren.2016.05.24 09-50-03 plantwerk binnenstad

2016.05.24 10-45-27 plantwerk binnenstad2016.05.24 08-39-07 plantwerk binnenstad

Categorieën
Groen in Grave

Hoe leuk zijn geveltuintjes?

geveltuin

Categorieën
Groen in Grave

Geveltuintjes

Zelfs tussen een regenpijp en een verkeersbord is plaats voor wat vrolijk groen en andere kleurenGeveltuin