Category: Nieuws

Verslag openbare vergadering 29 augustus 2012

Aanwezig: H. Kruizinga,M. Bakers, P. Bakers, H. Siebers, L. de Vreede, H. Adams en J. Leurs. Agenda o.a.;  Parkeerbeleid en Bedriegertjes Loswal, het Binnenhof, inrichting omgeving Catharinahof en Hart van Grave, Speeltuin, Bestuursfunctie.   *Loswal (Bedroogertjes) Na het bericht van de Gemeente dat de werkzaamheden op de Loswal 22 of 23 augustus zouden starten, bleek …

Continue reading

Het Binnenhof

Restauratie van het Binnenhof

Convenant Wijk- en Dorpsraden

Het College van Grave heeft aan alle wijk- en dorpsraden een convenant voorgelegd om te ondertekenen op 19 april a.s. De Wijkraad Binnenstad heeft besloten dit convenant in de huidige vorm niet te ondertekenen. In het convenant is namelijk grotendeels sprake van de verplichtingen van de wijkraden en in veel mindere zin van de plichten …

Continue reading

Structuurvisie Grave 2025

Klankbordgroep 26 januari 2012