Categorieën
Nieuws

Eindresultaat enquête zandbak

Er was geen einddatum gesteld voor het inleveren van ingevulde enquêteformulieren, maar we mogen nu toch wel aannemen dat er geen meer komen.

Wij hebben huis-aan-huis in de omgeving van het speeltuintje een enquête de deur uitgedaan. Dit heeft het volgende beeld opgeleverd.

1 Wordt door uw gezin en door eventuele logees gebruik gemaakt van deze speel gelegenheid? Nooit 39,3%
Af en toe 21,4%
Regelmatig 14,3%
Vaak 25,0%
2 Als wel eens gebruik wordt gemaakt is dan een zandbak belangrijk voor de speeltuin? NVT 39,3%
Helemaal niet 21,4%
Leuk maar niet noodzakelijk 14,3%
Noodzakelijk 25,0%
3 Wat vindt U van het voornemen de zandbak te verwijderen? Onzin 40,0%
Jammer maar begrijpelijk 53,3%
Groot gelijk 6,7%
4 Zou u om de zandbak te kunnen houden zelf kunnen en willen meewerken aan schoonhouden en ’s avonds afdekken? Ja 30,8%
Nee 69,2%
Respons   34,4%

Over de respons kunnen we meer dan tevreden zijn. Van de kleine honderd formulieren die verspreid werden is een derde retour gekomen. Dit is voor een wijk met relatief weinig jonge kinderen een zeer acceptabele score, waar we dan ook zeker iets mee kunnen. Slechts een enkeling wil echt van de zandbak af, maar dat is niet het hele verhaal. Er is ook begrip als hij moet verdwijnen. Weinig bewoners zijn  bereid zelf mee te werken aan het onderhoud.

We boden u de gelegenheid om opmerkingen te maken en suggesties te doen. Dit levert een aardig beeld op. Hier onder volgt een overzicht;  alle opmerkingen zijn overgenomen.

 Opmerkingen en suggesties

  1. De zandbak  “Maak van zandbak ingegraven trampoline”; “zandbak moet blijven, anders wordt er gevoetbald”; “zandbak in onhygiënisch”; “als zandbak dagelijks wordt afgedekt kan hij gewoon blijven”; “jammer als het weg moet, kleinkinderen leuk genoten, picknick gespeeld, gezellig”.
  1. De speeltuin  “Waardevol als verbindend element”; “extra afvalbakken nodig”; “doe de katten naar het asiel en geef de eigenaren een opvoedcursus”; “speeltuin heel belangrijk om goed te blijven verzorgen”; “misschien eens per week onderhoud in rouleerdienst?”.
  1. Zand, gras, tegels?  “Graag meer gras, is koel, straalt rust uit”; “los zand allemaal weg (=kattenbak), zand alleen onder speeltoestellen verder rubberen tegels”; “meer gras”; “zand eromheen minstens zo belangrijk om te onderhouden, het maakt de zandbak minder noodzakelijk, kinderen spelen er wel heerlijk”; “minder zand en meer gras”; “resterend zand vervangen door een gazon”; “rommelige/slordige uitstraling van het geheel…, gras zou mooier zijn en ook fijner”.
  1. Andere speeltoestellen  “Schommel is zeer nadrukkelijk aan onderhoud toe, hij wordt gevaarlijk”; “schommel is aan vervanging toe!”; “schommel staat los / gevaarlijk”.

Het resultaat gaat nu naar de gemeente. Zo gauw bekend is wat er gaat gebeuren en wanneer wordt u geïnformeerd.