Categorieën
Nieuws

Grave stuurloos!

Grave stuurloos?

Het faillissement van -nu ook- Van der Horst Ontwikkeling heeft directe gevolgen voor de afwerking van de herinrichting van de openbare ruimte in en rond Hart van Grave. Nog steeds ligt het er troosteloos, rommelig en vies bij. Voor de ondernemers is het minstens het tweede seizoen dat ze maar moeten roeien met de riemen die ze hebben en de bewoners worden er zo onderhand depressief van! De gemeente was en blijft verantwoordelijk voor de herinrichting. Je zou mogen verwachten dat het college nu een aantal nood-scenario’s uit de kast zou trekken? En dat de raad daar snel een besluit over zou nemen? Tot onze stomme verbazing zijn zowel de gehele raad als de twee wethouders op vakantie. Waar ligt het noodplan? Wie bestuurt tot half september de stad voor dit soort noodgevallen? Of het nu uit de lengte of de breedte moet komen, de gemeente moet er op zeer, zeer korte termijn voor zorgen dat de herinrichting van de Bijl, Hoofdwagt, Hoofschestraat, de Toren, Torenplein en het historische stadhuis gereed komt. Dit is niet te vergelijken met een tegenvallertje bij de renovatie van uw achtertuintje, je kunt dan besluiten het volgend jaar maar af te maken. Rond Hart van Grave staan belangen op het spel en er moet nu echt ingegrepen worden. Het is op zich ook nalatig dat de gemeente niet eens de moeite neemt om de broodnodige informatie aan de burger/ondernemer door te geven? Je zou verwachten dat de wethouder hier ’s een halve informatiepagina aan zou wijden? Wij vragen het college op zeer korte termijn met een noodplan te komen, dat voor te leggen aan de raad en spijkers met koppen te slaan. Burgers en ondernemers willen op korte termijn weten wat er gaat gebeuren. Dan moet men maar terugkomen van vakantie. Op deze manier bestuur je niet een gemeente met 14.040 inwoners! Wij hebben een raadslid gevraagd stappen te ondernemen, u hoort er snel meer over van ons. Hester Kruizinga