Categorieën
Nieuws

Openbare Wijkraadvergadering 26 september 2012

Tijdens een goed bezochte vergadering werden verschillende punten aangedragen en acties in gang gezet.

*Na een evaluatie over Burendag 2012 werd het nieuwe bestuurslid voorgesteld: Catelijne Adams, 40 jaar, gehuwd en werkende moeder van 2 kinderen. Catelijne heeft er zin in en draaide haar eerste vergadering volop mee! In een volgend artikel zal Catelijne zichzelf nader voorstellen. De Wijkraad is blij met de aanwinst van een jonge vrouw die midden in het leven en haar mannetje staat!

Catelijne Adams

* De technische invulling van het Burgerinitiatief Binnenhof werd besproken en naar verwachting zal het stuk binnen een paar dagen aangeboden worden aan de raad.

* De parkeernota zoals die aangeboden en behandeld is in de raadsvergadering van dinsdag 25 september is door de raad met 11 stemmen tegen en 3 stemmen voor, afgekeurd. Over de diverse punten bestonden bij de verschillende fracties ook uiteenlopende meningen. Kortom, de wethouder mag nog een keer aan het werk. Intussen gaan de problemen gewoon door en daarmee komen we op het volgende punt:
* Fietsen in de binnenstad. Diverse klachten en verzoeken hebben de Wijkraad er o.a. toe gebracht om een verzoek in te dienen bij de gemeente Grave om een aantal fietsenrekken te plaatsen op verschillende plekken. In het iDop is beschreven dat fietsverkeer gestimuleerd wordt en dan wordt het ook tijd dat men z’n vehicel ergens anders kwijt kan dan midden op het trottoir of tegen een zojuist opgeknapte gevel van een historisch pand.
* Dan waren er ook klachten van omwonenden inzake afvalcontainers van bedrijven in de binnenstad. Zowel de ondernemers als bewoners waren er op een positieve manier al over in gesprek en benaderden de Wijkraad in te springen. Hierbij kwam naar voren dat verschillende vergunningen niet klopten of niet waren afgegeven. Ook hierbij zal de Wijkraad assisteren. De gemeente dient elke ondernemer een geschikte plaats aan te wijzen voor het plaatsen van de container(s) die noodgedwongen op gemeentegrond/openbare weg geplaatst moeten worden. Geschikt voor zowel de ondernemer als de bewoners. Niet altijd makkelijk, maar als bewoners en ondernemer het eens zijn…….?
* Nog steeds is er een verkeersknelpunt op de kruising St.Jorisstraat/AchterdeMarstal. Grote bedrijfswagens van bijvoorbeeld Ganzewinkel kunnen met regelmaat niet de straat indraaien door geparkeerde personenauto’s. De Wijkraad vraagt de gemeente een oplossing te zoeken voor in elk geval 1 parkeerplaats.
* Is er al een probleem met fietsen, er is tegenwoordig ook een probleem met scooters. Ook die vinden meestal geen andere plek dan op het trottoir en dan is er letterlijk geen doorkomen aan. Gezien de hele parkeerproblematiek in de Binnenstad is het misschien tijd eens te gaan kijken of de sandwich-reclameborden van ondernemers nog op het rabat kunnen blijven staan. Er staan er wel erg veel in Grave! Mogelijk dat ondernemers hun borden niet willen missen maar misschien kan het op een andere manier. De Wijkraad zal de gemeente en City-Management vragen hier serieus naar te kijken.
* Tijdens de rondvraag is nog besproken dat de uitwisseling van de Boa’s van Grave met Boa’s uit andere plaatsen gewenst blijft! Zowel voor ondernemers als bewoners. Door contractuele hindernissen kunnen/willen/hoeven de Boa’s niet uitgewisseld te worden op dit moment. Eigenlijk is dat niet meer van deze tijd. Maar bovendien, volgens de  (afgekeurde) parkeernota zou er aan extra inkomsten
€ 10.000,= extra zijn voor handhaving van o.a. het parkeerbeleid. Misschien is het mogelijk dat bedrag in te zetten voor het op gezette tijden inzetten van Boa’s uit andere plaatsen? Deze vraag heeft de Wijkraad inmiddels gesteld aan de gemeente.
De volgende vergadering is op 31 oktober in gebouw Katrien om 20.00 uur.