Categorieën
Nieuws

Persbericht Leo de Vreede – De Publieke Tribune van de gemeenteraad van Grave komt in actie

De wijkraad ontving onderstaand persbericht van oud-wijkraadslid Leo de Vreede.

In Grave wordt al jaren geworsteld met de wijze waarop gemeentebestuur en inwoners met elkaar omgaan. Heel vaak gebeurt het dat, of de burgers, of de gemeente, of zelfs beide partijen niet gelukkig zijn met de wijze waarop de communicatie verloopt. Er zijn dus communicatieproblemen en daar moet iets aan worden gedaan, vindt iedereen. De gemeenteraad heeft daarvoor in de zomer van 2016 een interne werkgroep in het leven geroepen. Tot nu toe is daar niets merkbaars uit voort gekomen. Op suggesties van met name de wijk- en dorpsraden om ook burgers te betrekken is niet ingegaan. Nu is onlangs bekend geworden dat de werkgroep geen activiteiten meer ontplooit. In ieder geval tot de verkiezingen blijft alles zo het is.
Relatieproblemen moeten altijd door beide partijen moeten worden aangepakt. Naast de gemeenteraad moet daarom ook de verzameling burgers, voor het gemak de “Publieke Tribune” genoemd een actieve rol spelen.
Nu de gemeente het er bij laat zitten vindt een aantal vaste bezoekers van de publieke tribune dat wij burgers dan maar initiatief moeten tonen. We hebben afgesproken dat ik daarvoor een aanzet zal geven en dat doe ik bij deze.
Het idee is eerst een aantal ervaringen en gedachten over communicatie in onze gemeente te verzamelen. Daarna kunnen we die ordenen en bewerken tot bruikbare adviezen.
Iedereen kan meedoen door zijn of haar opmerkingen kenbaar te maken. Er is een mailadres tribune@papax.nl waarop u opmerkingen, ervaringen suggesties en verder kunt insturen. Op https://graafsetribune.blogspot.nl kan men kennisnemen van de geleverde inbreng en daar weer commentaar op leveren. Bij wijze van voorbeeld zijn daar al enkele recente voorbeelden geplaatst.
Iedereen kan meedoen al is het maar door alleen de blog te volgen. Iedereen kan inbreng leveren. De enige beperking is dat we oplossingen voor problemen zoeken en geen schuldigen. Meestal geldt dat waar er twee kijven er ook twee “schuld” hebben.
Het zou fijn zijn als ook leden van dorps- en wijkraden en andere organisaties meedoen. Helemaal welkom is de inbreng van bestuurders en ambtenaren. Hulp van enkele mensen om alle suggestie in een voor de gemeente bruikbare vorm te gieten is gewenst. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om hiervoor een afzonderlijke organisatie op te zetten.
Aanmeldingen en ander commentaar kunnen naar het mailadres tribune@papax.nl
Vanaf de Graafse publieke tribune
Leo de Vreede