Categorieën
Nieuws

Raadsvergadering 23 september

stadhuisgrave2Onderstaand de agenda van de Raadsvergadering op dinsdag 23 september 2014. Locatie: Stadhuis van Grave. Aanvang 19.30 uur.

Komt u ook luisteren?

 

 

 

 

1. Opening en trekking stemmingscijfer

2. Vaststellen agenda

3. Vragen

4. Algemeen spreekrecht

5. Ingekomen stukken en mededelingen

6. Vaststellen besluitenlijst van 3 juni, 10 juni en 7 juli 2014 (takendiscussie) en de besluitenlijst van 8 juli 2014

A-stukken

7. Wet Markt en Overheid

8. Voorstel tot benoeming vertegenwoordigers gemeenschappelijke regelingen

9. Vaststellen van het Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Grave 2014-2015-2016

10. Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

B-stukken

11. Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen Grave 2014

12. Voorstel zienswijzeverzoek Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant

13. Beleidsplan transformatie van AWBZ naar WMO, deel II Brabant Noordoost-oost en basisovereenkomst

14. Sluiting.