Categorieën
Nieuws

RESULTATEN ENQUETE 1 JUNI 2017

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 1 juni 2017 konden de aanwezigen hun mening geven over een aantal stellingen. Hier volgt het resultaat hiervan.

Betreft:                                               Ontwikkeling Vestingvisie Grave; 10 stellingen[1]

Datum peiling:                 1-7 juni 2016

Reacties:                            ca. 65[2]  

STELLING 1

In het nieuwe ‘historisch Grave’ is geen ruimte voor hoogbouw, zoals oude Maaszicht en zoals nu overwogen wordt door de ontwikkelaar, bij de haven (7 verdiepingen).

 

 Commentaar / opmerkingen

 • De hoogbouw is een doodzonde voor een historische stad van de grootte van Grave
 • Verschrikkelijk die hoogbouw!
 • Horizonvervuiling; daarom alleen al zou het oude Maaszicht wegmoeten.
 • Vreselijk!
 • Helemaal eens; de kerktoren moeten we gebruiken als richtpunt, zowel vanuit Nijmegen als vanuit Cuijk.
 • Mee eens, denk aan een doorgang naar Oliestraat; Pauselijke Staten straatje.
 • In historisch stadje hoort geen hoogbouw!
 • Huidige hoogbouw past niet binnen Grave, maar als hoogbouw getransformeerd kan worden naar een historische uitstraling, is hoogbouw geen issue.
 • Hoogbouw past niet, sowieso niet en dus ook niet in een ander jasje. Het maakt het historisch silhouet kapot en verpest het uitzicht, m.n. als je de stad vanuit Cuijk benadert.
 • Hoogbouw ontneemt het zicht op historische gebouwen. Het liefste weg dus.
 • Hoogbouw moet wel in het straatbeeld blijven van het kleine stadje Grave, maar niet deze hoogbouw. Hoogbouw van Catharinahof is geen probleem omdat die buiten het centrum ligt.
 • Flat of hoogbouw past niet in het centrum, maar kan wel op een andere plek in Grave.
 • Een beetje nieuw moet kunnen, maar minimaal.
 • Sterk afhankelijk van de plaats.
 • Vinger aan de pols bij GBB, anders doen ze gewoon wat ze willen.

STELLING 2

Binnenstad Grave moet in alles een historische sfeer gaan ademen

 

Commentaar / opmerkingen

 • Hierin zover gaan als enigszins mogelijk!
 • Historie trekt toeristen.
 • Van welke kant je Grave ook binnenkomt, het vertelt niets over de binnenstad. Maak duidelijk dat Grave een historische binnenstad heeft. Dit heeft meer prioriteit dan het uitstralen van een historische sfeer.
 • Autovrij daarom; laden en lossen tot 11.00 uur.
 • Zorg dat het leefbaar blijft.
 • Niet in alles, maar wel alles vanuit deze visie.
 • Ook praktische leefbaarheid is van belang.
 • Niet te kunstmatig.
 • Ja, maar het moet ook niet doorslaan.

Buiten de orde:

 • Historische sfeer; maar wat doen we met al die rotzooi/zwerfvuil in de stad?

STELLING 3

 Boodschappen doen moet mogelijk blijven, maar parkeren verplaatsen naar parkeerterreinen Lunette, Visio, Maertensterrein en Arsenaal.

 

 Commentaar / opmerkingen

 • Geen auto’s in de binnenstad
 • Parkeren uit de hele binnenstad verbannen.
 • Visio wel apart parkeerterrein met vakken; geen “wild parking”
 • Binnenstad autovrij en ’s avonds alleen voor vergunninghouders
 • Beginnen met Markt, Rogstraat, Maasstraat, Klinkerstraat autovrij.
 • Parkeren bewoners uit de straten. Binnenstad autoluw
 • Bijvoorbeeld alleen Rogstraat/Maasstraat en Markt niet parkeren.
 • Meer straten autoluw maken, in ieder geval de Hamstraat en de Oliestraat; deze straten moeten meer het karakter van een woonerf krijgen waardoor je er wel door kunt, maar niet hard rijdend.
 • Alle verkeer uit de binnenstad lijkt onwenselijk, maar wellicht in een paar winkelstraten wel.
 • Autovrije binnenstad hoeft het niet te zijn
 • Wel verkeer in de binnen maar veel betere controle op foutparkeerders en Blauwe Zone.
 • Lang-parkeren verplaatsen naar buiten het carré, Hamstraat, Gasthuistraat, Brugstraat, Oliestraat Maasstraat, Hoofschestraat.
 • Voeg parkeerplaats toe aan de Prinsenstal
 • Persé Visio-terrein geen parkeerterrein
 • Zonder verkeer wordt de binnenstad minder aantrekkelijk voor bezoekers,
 • Grave is geen boodschappenstad!

STELLING 4

Oliestraat kan alleen succes worden als oude Maaszicht + klooster en kapel tegen de vlakte gaan.

Commentaar / opmerkingen

 • Kapel en klooster zijn erg deprimerend. Ze passen er niet, zijn niet echt oud en komen de Oliestraat en de rest van het centrum niet ten goede.
 • Eventueel kapel handhaven, maar dat is geen noodzaak!
 • Oude Maaszichtflat tegen de vlakte; klooster en kapel kunnen blijven staan.
 • Oude Maaszicht (flats) tegen de vlakte. Klooster en kapel behouden.
 • Klooster en kapel behouden; dat hoort bij Grave.
 • Kapel mag blijven, maar oude Maaszicht is foeilelijk en MOET weg.
 • De “Oude Wijnberg” inclusief kapel, moet blijven. Met andere woorden; herontwikkelen.
 • Maak van de kapel een multifunctionele ruimte.
 • Klooster en kapel moeten blijven
 • Kapel moet blijven.
 • De kapel moet blijven, de rest niet.
 • Kapel en klooster inpassen in de oude binnenstad.
 • Wel oude Maaszichtflat en flat aan de Brugstraat, slopen maar niet het klooster en de kapel.
 • Oude Maaszicht, flat + wat daar aan vast zit moet weg. De rest mag blijven maar kapel en klooster beter zichtbaar maken.
 • Alleen klooster en kapel behouden, de rest weg!
 • Wellicht een paar nog bruikbare historische delen behouden
 • Combi van oud en nieuw? Bijvoorbeeld nieuwbouw achter een oude gevel? Of nieuwbouw rondom klein te restaureren deel van het oude Maaszicht (kapel)

NB

In vrijwel alle commentaren/opmerkingen wordt een onderscheid gemaakt tussen de kapel en het klooster enerzijds en het voormalige verzorgingshuis Maaszicht (“flats” ter linker en ter rechterzijde) anderzijds. Waar respondenten dat doen en ze vinden dat er iets moet blijven staan  is men duidelijk. Het voormalig Maaszicht moet weg, een aantal mensen is van mening dat alleen de kapel moet blijven staan en anderen dat klooster en kapel moeten blijven staan.

STELLING 5

Visioterrein moet weer verbonden worden met de binnenstad.

 

Commentaar / opmerkingen

 • Ook N324 behoeft vermindering van verkeer.
 • Weg met de N321.
 • Verkeer drukke verkeersader Elisabethstraat indammen c.q. omleiden.
 • Elisabethstraat 30 km zone-met meer veilige oversteekplaatsen.
 • Op korte termijn een duidelijker zebrapad bij de Hampoort met borden en haaientanden zodat verkeer duidelijk gemaakt wordt dat het echt moet afremmen.
 • Mee eens.
 • Eens, maar het ligt wel aan de manier waarop.
 • Ja, bijvoorbeeld door de aanleg van een stadspark.
 • In de visie/plan van aanpak rekening houden met de dassenburcht aan de westkant bij de Raam.
 • Visioterrein gemakkelijk bereikbaar maken voor iedereen.
 • Er moet een fiets- en voetbrug komen over de Raam.
 • Plaats fietsbrug zodat De Stoof met het stadje verbonden wordt via de Hampoort en dat de Hamstraat voor fietsers de entree naar de stad wordt.

In De Stoof is al een mooi fietspad en dan kun je zo van Kasteel Tongelaar naar de binnenstad fietsen.

 • Toegang via de Hampoort.
 • Verbinden met de binnenstad, zeker!; maar niet in de zin van nieuwbouwwoningen. Het moet wel groen blijven.
 • Verbinden is belangrijk maar als het maar niet gebeurt door het volbouwen van het terrein. In de sfeer van groen moet dit ook kunnen.
 • Geen bebouwing.
 • Geen huizen!
  • Liefst geen bebouwing, maar breng de grachten en de brug bij de Hampoort terug. Maak er een mooi stadspark van.
 • Laagbouw is passend op Visioterrein.
 • Zorg voor voldoende bankjes prullenbakken etc.

STELLING 6

Breng het Visio-terrein samen met bewoners op orde, maar houdt het zo leeg mogelijk

 

Commentaar / opmerkingen

 Mee eens, dat geldt ook voor de uiterwaarde-oost.

 • Gedeeltelijk parkeerplaats en de rest een mooi park
 • Eens, maar met mogelijkheid tot recreëren door bewoners.
 • Korte termijn: tijdelijke oplossingen als
 • stadspark, speeltuin, water, tuin;
 • looppad geschikt maken voor iedereen;
 • wel bankjes en speeltoestellen.
  • Vraag adviezen aan Brabants Landschap over beplanting.
  • Alleen activiteiten zonder geluidsoverlast en activiteiten die geen massa’s mensen trekken. Dus park, wandelen, rust!
  • Voornamelijk parkfunctie!
  • Eens, maar hangt er wel vanaf hoe dat leeg wordt ingevuld. Het moet wel groen blijven.
  • Goed idee maar moet wel onderhouden worden.
  • Afvalbakken plaatsen (voldoende!)
  • 2 keer per jaar feest: lentefeest en herfstfeest; met andere woorden 2 werkdagen met zoveel mogelijk bewoners gezamenlijk het terrein onderhouden.
  • Als je het samen met bewoners doet, zullen bewoners meer het gevoel hebben dat het netjes moet blijven.
  • Geen huizen!, maar mini-recreatie is OK. Ook geen groot parkeerterrein aub.
  • “Pluk- en kruidentuin” voor “leden”.

STELLING 7

Voorwaarde voor draagvlak en dus voor succes is dat gebruik gemaakt wordt van de ideeën die bewoners al aanreikten.

 

Commentaar / opmerkingen

 • De bewoners wonen in de binnenstad. Zij ervaren de veranderingen aan de lijve. Draagvlak onder de bewoners is dus een MUST.
 • Het gaat niet alleen om draagvlak bij de bewoners van de binnenstad maar ook van anderen in de binnenstad.
 • Er moet geluisterd worden naar iedereen.
 • EENS!, bewoners betrekken bij ontwikkelingen die hen bevoordelen of benadelen.

STELLING 8

Geef bewoners zelf alle ruimte hun straat te vergroenen

 

 

Commentaar / opmerkingen

 

 • Het kan en het mag!
 • Ja, maar wel rekening houdend met onze blinde en zeer slechtziende bewoners en cliënten van Visio.
 • Gemeente, durf te experimenteren!
 • Mee eens, maar bijvoorbeeld geen bomen. Het betekent dan ook dan bewoners zelf de rotzooi moeten opruimen.
 • Tot op zekere hoogte mee eens. Maar denk aan bruidsluier tegen alle gevels; is dat wenselijk?
 • Goed idee maar wel binnen de mogelijkheden en de regels.
 • Dit is een goed idee, maar dan moeten er wel regels zijn.
 • Als je dat doet wordt het een ratjetoe.

STELLING 9

Gemeentebestuur: Laat u niet verleiden door financieel gewin op korte termijn. Durf VER  vooruit te kijken en te investeren!

 

 Commentaar / opmerkingen

 • Heel erg belangrijk!
 • Ja; bewoners wonen langer in de stad dan het stadsbestuur bestuurt.

STELLING 10

Bureau West 8 moet worden begeleid door een werkgroep van inwoners van de binnenstad

 

Commentaar / opmerkingen

 • Eens!
 • Wijkraad binnenstad benutten
 • Wijkraad kan als ideeënbus fungeren.
 • Zeker een toetsing tussentijds bij de Wijkraad Binnenstad
 • West-8 moet niet begeleid worden, maar bewoners moeten steunpunt voor West-8 zijn.
 • Draagvlak, daar gaat het om!
 • Creëer draagvlak.
 • Eens, maar wel afhankelijk van de kwaliteit en de ideeën van de bewoners.
 • Zijn ze niet al te laat? (denk aan Cox-terrein)

Buiten de orde:

 • Het bureau moet als ‘stadsarchitect’ de komende jaren betrokken blijven bij Grave met een zeer beperkte opdracht: alle nieuwbouw- en herontwikkelingsplannen binnen de vesting beoordelen op de vraag of ze passen in de langetermijnvisie voor Grave.

[1] Alle commentaren/opmerkingen één-op-één opgenomen

[2] Niet alle vragen door alle respondenten van een score voorzien.