Categorieën
Nieuws

Takendiscussie 3 juni 2014

Onderstaand de tekst van het gebruikte spreekrecht tijdens de Takendiscussie. Een gesproken versie hoort u HIER. Vandaag gaat het over minstens 3 fundamentele zaken; Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden. Deze 3 kan men niet los van elkaar zien. Maar vooral gaat het om de Verwachtingen die mensen in de gemeente Grave nu en in de toekomst van elkaar mogen hebben.

De allereerste vraag die rijst is; “Wat verwacht de raad eigenlijk vanavond op te steken of te leren van ons burgers, in 5 minuten tijd?” Daarbij zou het moeten gaan over  de verwachtingen tussen burger en overheid voor de komende jaren voor veel klussen, veel taken die uitgevoerd moeten worden in de B.V. Grave die er financieel miserabel voor staat, misschien gaat fuseren of een art. 12 gemeente wordt. Maar ik begon met vandaag. Hoe kan ik als vertegenwoordiger van een wijkraad in 5 minuten uitleggen wat wij van de gemeente verwachten en wat de gemeente van ons burgers mag verwachten de komende jaren op alle terreinen? Want ineens hebben we haast met dit vraagstuk. Over 7 dagen al de Algemene beschouwingen en op 7 juli neemt de raad besluiten? Volstrekt onmogelijk, tenzij tevoren al vaststaat wat de gemeente Grave nog voor ons burgers kan betekenen en wat er blijft liggen aan taken en zoekt u het maar uit beste burgers. Wat mij betreft is het onmogelijk om vanavond in 5 minuten inhoudelijk op het onderwerp in te gaan. Toch wil ik één simpel voorbeeld geven.

Dit biedt perspectieven . .?

Stel; een betrokken burger (misschien wel zonder groene vingers) neemt een stukje groenonderhoud voor zijn rekening. Welk contract sluit de gemeente met deze burger en wat zijn de kosten daarvan? Of gaan we onze eigen aardbeien- en tomatenplanten in de plantsoenen zetten? Maar de burger  gaat aan de slag. Met de grasmaaimachine (waar haalt hij die vandaan?) begint hij vol goede moed en in de tweede week maait hij zijn grote teen van zijn voet, de grasmaaier rijdt zelfstandig nog even door en ramt vervolgens de auto van de burgemeester die doorschiet tegen een elektriciteitskast. Voorzitter; Wie draait voor de kosten op? Ik maak mij zorgen want u stelt in de notitie dat zelfs een mogelijkheid zou zijn om de vrijwilligersverzekering af te schaffen? Er is niets mis mee als omwonenden hun verantwoordelijkheid nemen voor een stukje grond, het verzorgen en koesteren en eigenaren van poepende honden direct aanspreken. En dan, na 10 jaar of eerder, valt er een brief van de gemeente op de mat; Graag € 70,= per m2. betalen of anders komen we alsnog de boel even egaliseren. Welk contract heeft u hiervoor of tégen gesloten en wat zijn de kosten daarvan?  Al nagedacht over de kosten van delegeren en/of grond verkopen aan de burger gemeente?

Als u een discussie wenst met de bevolking. Als. Dan dient u allereerst als werkgroep/als gemeente uw verantwoordelijkheid te nemen en alle spelers in het veld uit te nodigen voor een echte discussie. Die is nodig volgens veel organisaties in Grave, zo weten wij inmiddels. U stelt bijvoorbeeld in uw notitie dat Recreatie en Toerisme ook “beïnvloedbaar” zijn. De samenwerking Toerisme in de regio is nog maar net van start en we weten nog bij lange na niet wat dit gaat opleveren . . of kosten.

En heeft u bijvoorbeeld ook gedacht aan kleine zelfstandige dienstverleners  die ook te maken gaan krijgen met bezuinigingen in de Zorg? Graveon bijvoorbeeld heeft al wel een flink aantal zakelijke dienstverleners gevonden.

Heeft u überhaupt goed in kaart gebracht welke spelers er in het veld zijn? Bent u van plan serieus met al deze organisaties in gesprek te gaan? Vrijwilligers en zakelijke contacten? Denkt u nu echt dat alles in 5 minuten gezegd kan worden? Of denkt u dat een telefoongesprekje hier en daar en een briefje zus en zo afdoende zal zijn? Waar is de dialoog?

Wij als vrijwilligersorganisatie,en met ons veel andere organisaties, vinden het volstrekt onverantwoord als de gemeente op deze manier de burger wil verplichten zelf verantwoordelijkheid te gaan nemen, zelfs al gaat het inhoudelijk vaak om futiliteiten vergeleken bij de grote vraagstukken. Dit hele proces moet echt beter. Grave hoeft hiervoor niet opnieuw het wiel uit te vinden; er zijn voorbeelden te over van gemeenten die wel het goede pad gekozen hebben. U moet de komende weken dit proces opzetten vóór de begroting 2015. Dan maar geen zomerreces voor de leden van de werkgroep Takendiscussie, eigen schuld, had u er maar eerder mee moeten beginnen.

En geacht college, dit is uw eerste grote kans om te laten zien dat u uw eigen Bestuursakkoord serieus neemt; De burger aan de voorkant meenemen toch? Maar ik wil niet helemaal negatief besluiten; Ik overweeg om het groenstrookje aan de Brugstraat te adopteren. Mits u zorgt voor tuingereedschap, tuinafval, een tuinplan en een contract + verzekering. En als onze 3 wethouders elk een perkje of een plantenbak aan de Elisabethstraat verzorgen en de burgemeester het gras achter ons stadhuis goed bijhoudt is dat stukje Grave ook vast bediend en het goede voorbeeld gegeven.

Grave, 3 juni 2014  H. Kruizinga