Categorieën
Nieuws

Katrien sluit

Iedere Gravenaar weet het zo onderhand wel; gebouw Katrien wordt gesloten per 1 januari 2014. Sommige huurders/gebruikers van Katrien hebben al elders een onderkomen gevonden, anderen hebben nog geen beslissing genomen. Als wijkraad voor de Binnenstad hebben wij nog niet besloten of we uitwijken naar Catharinahof of naar een andere plaats. Wel is al eerder afgesproken met het management van Catharinahof dat de Wijkraad Binnenstad in elk geval maandelijks een middag enkele uren aanwezig zal zijn in Catharinahof voor de bewoners daar. Ook zij horen immers helemaal bij de wijk Binnenstad. Inmiddels hebben alle huurders van de betrokken gemeenschapshuizen een brief ontvangen van de beheerder van o.a. Katrien; Quadrant. Wij hopen dat het bestuur van Quadrant inmiddels ook een oplossing heeft gevonden voor de medewerkers die in Katrien werken. Onderstaand het bericht;

“Geachte huurder,

Middels deze brief willen wij u officieel mededelen dat gemeenschapsaccommodatie Katrien vanaf 1 januari 2014 haar deuren definitief gaat sluiten.  Voor gemeenschapshuis “Esterade” geldt dat Quadrant, vanaf 1-1-2014, niet meer verantwoordelijk zal zijn voor het beheer. Enkel de wijkgerichte activiteiten onder leiding van de wijkraad Estersveld zullen daar nog blijven plaatsvinden. Dit betekent concreet dat SGA Quadrant per 1 januari 2014 alle huidige huurovereenkomsten met huurders, bovengenoemde twee locaties, niet zal verlengen of vernieuwen. Voor de meesten van u zal dit niet als een verassing komen en bent u zelf mogelijk al volop bezig nieuw “onderdak” te vinden elders binnen onze gemeente of zelfs daar buiten. Graag zijn wij u daarbij nog van dienst mocht u daar behoefte aan hebben.  In dat geval horen wij dat graag van u. Quadrant zal in ieder geval verantwoordelijk blijven voor het beheer in ’t Dorpshuus in Escharen en ‘t Trefpunt in Velp. Rest ons u te bedanken voor de altijd prettige samenwerking in de afgelopen jaren en wie weet, in de toekomst, kunnen we u nog eens van dienst zijn. Namens het bestuur van SGA Quadrant, met vriendelijk groet, . . . . . . .” einde bericht.

Zodra wij besloten hebben waar de maandelijkse openbare vergaderingen van de wijkraad Binnenstad zullen plaatshebben publiceren we dat weer hier op de website.  – © Wijkraad Binnenstad Grave