Categorieën
Nieuws

Het Carillon

Het is al weer even stil rond het carillon en de herinrichting van de plint van de toren. Deze week namen we even contact op met de gemeente om te vragen wat de stand van zaken is. Op dit moment -na een aantal bijeenkomsten met Graafse belangengroeperingen- wordt een advies voor het carillon en de klokkentoren door Bureau Reusen opgesteld. Dit na een aantal bijeenkomsten van belangengroeperingen. De gemeente verwacht dit advies in december te agenderen in de collegevergadering. Afhankelijk van wat hier wordt besloten, voor welke optie wordt gekozen, kan daarna opdracht worden verleend. Het opknappen van de buitenzijde van de toren zou dan betrekkelijk snel kunnen plaatsvinden. Het gieten en plaatsen van een carillon en/of het repareren en herplaatsen van het huidige kleine klokkenspel duurt echter al snel een half jaar. E.e.a. is bovendien afhankelijk van de openstelling van het Torenplein door de curator. Ook zou het college nog kunnen besluiten het advies bij de raad voor te leggen (bijvoorbeeld als het budget niet toereikend zou zijn). Een concrete datum kon de gemeente dan ook niet noemen. Wij blijven u op de hoogte houden.  © Wijkraad Binnenstad Grave