Categorieën
Nieuws

Commissie Ruimte Spreekrecht

Tijdens de commissievergadering Ruimte op 23 oktober 2012 heeft de Wijkraad een korte verklaring gegeven over het Burgerinitiatief voor behoud van het Binnenhof. Tijdens de behandeling van dit agendapunt vroeg de partij Keerpunt 2010 zich af of het initiatief wel aan de regels voldeed. Nou, dat doet het. Het gaat o.a. om de volgende verordening: Verordening Burgerinitiatief, gebaseerd op art. 149 van de Gemeentewet. De passage die van belang is:” Artikel 3.2.h. Geen burgerinitiatief is mogelijk ten aanzien van: Een onderwerp waarover korter dan 2 jaar voor indiening van het burgerinitiatievoorstel door de raad een besluit is genomen.” Naar wij menen is door de raad geen besluit genomen omtrent de inrichting van het Binnenhof op zich. Onderstaand volgt de tekst van het spreekrecht:             

 Binnenhof Commissie Ruimte 23 oktober 2012

Op 8 oktober 2009 schrijft de Gelderlander over het dan nieuwe ontwerp voor Hart van Grave: en ik citeer: ” . . . . verder bestaat de kans dat het Binnenhof bij de plannen wordt betrokken, alléén als de architect het nodig vindt, zegt Huub Linders van Van der Horst. Van ons hoeft het niet, en vanuit onze klankbordgroepen èn de gemeente krijgen wij sterke signalen . . . . Niet Doen!” einde citaat. Een korte toelichting even op een paar termen die gebruikt zijn in het Burgerinitiatief:   “belanghebbende, nabijheidscriterium en zichtbaarheidscriterium”. Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wabo in werking getreden. Samen met o.a. het Bomenbeleidsplan en de zgn. bomenlijst. De uitgangspunten van het bomenbeleidsplan zijn evident gericht op duurzame ontwikkeling van de bomenstand binnen de gemeente en de stad Grave en niet op het decimeren daarvan. Termen als “Toekomstbomen” ( te behouden), “Te verwijderen” (op korte termijn) en “Wijkers” (verwijderen op lange termijn) behoort u te kennen bij stadsontwikkeling. Bij geschillen rond de toekomst van een enkele of groepen bomen, voorziet de wet in regelgeving. De term “belanghebbende” betekent in eerste instantie dat het belang van die persoon in het geding moet zijn en niet die van een ander, het gaat om een eigenbelang. Voor het nabijheids- en zichtbaarheidscriterium geldt dat sprake moet zijn van een zichtbaarheid van de boom van ten minste 60% vanuit de woning van de belanghebbende.  In het geval van het Binnenhof zijn de belanghebbenden duidelijk de bewoners van het Binnenhof. Maar die uitleg van de term belanghebbende dekt de lading niet volledig.

Het Binnenhof is namelijk het bezit van alle Gravenaren. Althans dat vinden de Gravenaren, is de laatste weken overduidelijk gebleken. Het Binnenhof is van hen! Het is niet een willekeurige boom en een muur ergens in de gemeente. Het is het hart van Grave, van de stad, en daar mag je niet aan tornen. Net zo min als aan het oude Stadhuis. Niemand haalt het in zijn hoofd om daar te gaan breken en veranderen. De enorme betrokkenheid van bewoners uit de hele stad met het Binnenhof is duidelijk! Met afgrijzen wordt gereageerd op een toekomst zonder deze bomen en muur op het Binnenhof. Voorzitter, wat zijn de consequenties als de gemeente wéér gaat zeulen met bomen. Want als u met deze bomen gaat zeulen, zult u ook weer met andere bomen moeten gaan zeulen. En graven. Op minstens 2 plekken. En dan krijgt u weer andere burgerinitiatieven. En waar gaan die kastanjebomen eigenlijk heen als u ze hier weghaalt? Vervolgens wordt de bestrating rond het Hart van Grave aangepakt? Want als de scheidingsmuur verwijderd wordt of verlaagd, wordt zichtbaar dat de bestrating afwijkt van het hart van Grave. Bestrating van het Binnenhof dus ook op de schop? Een hangmuur of een zitmuur? Waar laat u uw benen voorzitter? Tussen de geparkeerde auto’s op het Binnenhof? Of laat u ze eraf rijden door het verkeer dat voortdurend door de Scheerestraat rijdt?  Zullen we eens een kostenplaatje van het hele circus maken? Bomen verplaatsen, nieuwe muur, in wild verband gemetseld?  Het Binnenhof draagt die naam omdat het een besloten geheel is. Een geheel op zich. Als onderdeel van een groter geheel en dat kan je niet veranderen zonder gevolgen voor de omgeving. Als waarschuwing; Tijdens de ambtsperiode van burgemeester Raymakers van 1947-1969, werd een begin gemaakt met de sloop van Grave. De burgers sidderden. Zijn opvolger; burgemeester Gerrits had meer inzicht en stopte onmiddellijk dit afbraakproces. De charme van de stad ligt in de smalle besloten straatjes en dit enige hofje dat Grave heeft. Een stad hoort een Hofje te hebben. Een hofje waar tafeltjes komen te staan tijdens het Smartlappenfestival. Waar toeristen foto’s maken en nieuwsgierig hun weg zoeken naar de rest van de oude stad, waar de bewoners gastvrij zijn en behulpzaam. Wat weg is, is voor altijd weg en onomkeerbaar. Je kunt net zo goed proberen tandpasta terug te stoppen in een tube. Hier en daar een reparatie en reiniging van de muur en bestrating. Misschien wil de gemeente er zelfs wel een extra blikvanger van maken in de toekomst als het gemeentelijke budget het weer toelaat. Maar geld uitgeven aan afbraak van wat goed is, wat mooi is, is waanzin. De burger heeft gesproken, overduidelijk. Ik vertrouw er op dat uw commissie en raad er ongetwijfeld naar luisteren en handelen zal.

H. Kruizinga Wijkraad Binnenstad Grave

 

 

 

Categorieën
Nieuws

Wat jammer, wat jammer

Op deze site worden normaliter berichten geplaatst die te maken hebben met de bewoners van de wijk Binnenstad in Grave. Ik wil deze keer een klein uitstapje maken naar de plaatselijke politiek en ondernemersland.

Het is goed dat er mensen zijn die de missers bij overheden en in de politiek dagelijks goed in kaart brengen. Maar wat is het jammer, zo verschrikkelijk jammer dat dit via openbare websites gebeurt met een voortdurende sarcastische ondertoon. Elke burger kan onomwonden  laten horen hoe men denkt over verschillende bestuurlijke zaken. Dat is gezond en grondwettelijk geoorloofd gelukkig.

Er zijn echter twee websites online voor de hele wereld, die naar het lijkt niets anders publiceren dan alles wat fout lijkt te gaan in Grave, een incidenteel positief artikel uitgezonderd. Soms met naam en toenaam van de volgens hen verantwoordelijke personen.

Waarom gebeurt dit en vooral wat is het uiteindelijke effect en resultaat. Wat levert het ons Gravenaren per saldo op? Is er in Grave meer mis dan elders in ons Koninkrijk?

Misschien ligt het aan het feit dat er een paar flinke ego’s aan het werk zijn? Ach, die moeten er ook zijn, maar; ego vertegenwoordigt niet de grootste gemene deler hier in Grave!

Expertise van de eenling (of tweeling) op bepaalde terreinen vertegenwoordigt óók niet het grootste deel van de bevolking. Wat de motieven zijn om steeds maar weer uren en uren te besteden aan het in elkaar knutselen en publiceren van dit soort berichten? Voor het ganse land en de wereld om méé te smullen. Mijne heren, u schiet uw doel volstrekt voorbij zo langzamerhand. Het is niet langer nuttig en heeft een schadelijk effect zelfs.

Wie wil er nu nog naar dat belachelijke stadje in Noord-Brabant komen? Gekke bestuurders, miljoenen over de balk gegooid, een kade waar je volgens hen niet veilig bent en kunt verzuipen?  15  raadsleden (excuses; 14 natuurlijk) die voortdurend zitten te slapen en stiekem  breien onder de tafel, soms boter op hun hoofd hebben, twee draaikontende wethouders en een burgemeester die vreemd genoeg nergens wordt genoemd behalve als ze weer ’s een bos bloemen ergens heeft gebracht. Mensen, hier moet je dus echt niet wonen of een eigen onderneming beginnen? Hooguit gaat het dagjesmensen trekken om eens met eigen ogen te aanschouwen wat een rare bende het in Grave is?

Nou, ik weet niet of onze ondernemers zo blij zijn met dit gebeuren. Tenzij het doel van deze sites  is om Grave in aanmerking te laten komen voor wat eens de “Gouden Eikel”was? Dan komen we in elk geval  nog op de TV als je mazzel hebt.

Niet echt slim! Waar de frustratie en gedrevenheid  van de auteurs zit is de kneep; In de omgeving van de mens? Of zit het in de mens zelf? Is het bezorgdheid? Of is het narcisme en sensatiebelustheid? Ik vraag het U. Scherp uit de hoek komen af en toe is één ding, maar in Grave loopt het gros van de zaken gewoon wel op rolletjes. Er zijn meer dan genoeg slimme mensen met haar op hun eigen tanden die onze bestuurders er persoonlijk op aanspreken als iets niet goed gaat! Grave is een geweldig stadje en ik heb het in elk geval in mijn hart gesloten. Ondernemers krijgen hier prima kansen en we zien ook regelmatig nieuwe ondernemingen ontstaan. We hebben City-Management, allerlei platforms die over alles kunnen meepraten, wijkraden voor de bewoners enz. enz.

In Grave is het heerlijk wonen, ondernemers krijgen kansen en het gaat hier niets slechter of beter dan elders. Laten we ernaar streven om in ieder geval via websites onze stad te promoten en niet onszelf voortdurend door de modder te sleuren. Dan worden we een karikatuur van onszelf.

Hester Kruizinga

Categorieën
Nieuws

Burgerinitiatief Binnenhof

Raadsgriffier Jos Roelofs met de Wijkraad Binnenstad

De Wijkraad Binnenstad diende dinsdag 2 oktober het Burgerinitiatief Binnenhof in op het stadhuis in Grave. Raadsgriffier Jos Roelofsen nam het document in ontvangst. Een grote groep bewoners van Grave maakte zich groeiend zorgen om de toekomst van het Binnenhof, een besloten en idyllisch, historisch plekje in de binnenstad van Grave. Het Presidium zal een besluit nemen of het initiatief op de raadsagenda zal komen. Als dat het geval is zal naar verwachting in januari 2013 de raad zich er over buigen.