Categorieën
Nieuws

Opening Wereldwinkel

Zaterdag morgen rond 10.30 heropende een frisse vernieuwde Wereldwinkel haar deuren. Burgemeester Lex Roolvink verrichtte de opening. Burgemeester Roolvink die midden in zijn verhuizing naar Grave toch tijd vrijmaakte, prees vooral het werk van alle vrijwilligers van de Wereldwinkel. Daarnaast haalde Roolvink ook nog aan dat ondanks de economische crisis, wij toch moeten bedenken dat in de landen waar veel van de producten uit het assortiment van de Wereldwinkel vandaan komen, de situatie voor de meeste mensen nog vele malen slechter is.  Jenneke van Dongen, de spil van de Wereldwinkel hield een korte toespraak die we hierbij in zijn geheel plaatsen. Er is namelijk niets aan toe te voegen.

Lex Roolvink voor de Wereldwinkel

Jenneke: “In november van dit jaar is het 10 jaar geleden dat we als Wereldwinkel dit pand hier achter mij, in de Klinkerstraat betrokken. De hoogste tijd dus om de winkel eens op te knappen. De ideeën over het winkelconcept, zoals de landelijke vereniging dat indertijd bedacht had, waren juist dit jaar grondig herzien. Precies op tijd voor ons, want nu konden we de winkel een frisse, eigentijdse uitstraling geven. Vier van onze 21 enthousiaste vrijwilligers vormden met mij de WOC, de winkel opknap club, en aan de hand van een plan, getekend door René Klarenaar, de huisarchitect van de landelijke vereniging van wereldwinkels, vergaderden we, planden we en begonnen we afgelopen zondag met de uitvoering van de plannen. Met man en macht is er de afgelopen week gesjouwd, stellingen afgebroken, geverfd en nog een keer geverfd, stellingen weer opgebouwd, geboord, geschroefd en ingericht. Ik heb het begrip ‘werkkoffie’ leren kennen, kent u dat? Het betekent dat je wel even koffie mag drinken, maar dat je er niet bij mag gaan zitten! Dat zegt wel iets over het werktempo van de vrijwilligers en een aantal van hun mannen. 

 

Lex Roolvink samen met alle vrijwilligers

Wij zijn heel trots op het resultaat, een prachtige wereldwinkel, waar we volgens het principe van eerlijke handel de mooiste artikelen kunnen verkopen. Het weten dat we op deze manier producenten in ontwikkelingslanden daadwerkelijk helpen, maakt dat we dit met hart en ziel doen. We voelen ons verbonden met hen en zijn de schakel tussen de ontwikkelingslanden en de westerse samenleving. We leven tenslotte op één aardbol, één planeet en hebben elkaar allemaal nodig.

 Het centrum van Grave was al mooi, maar nu nog een beetje mooier. We hopen dan ook dat we hiermee een steentje kunnen bijdragen aan de aantrekkingskracht van het  Graafse centrum. Vrijwilligers zijn de basis van onze winkel; we hebben niet één betaalde kracht. Alle vrijwilligers verdienen een pluim voor het werk dat ze doen in en voor onze winkel, maar vandaag wil ik er één in het bijzonder noemen en wel Ineke Fleuren. Zij was, als ervaren klusser, de afgelopen week de spil van de verbouwing. Ik zou me kunnen voorstellen dat u, als u straks onze winkel ziet, ook wel als vrijwilliger bij ons zou willen werken. Ik heb goed nieuws voor u: we hebben nog plaats voor vrijwilligers “. . .  –  Jenneke van Dongen, coördinator Wereldwinkel.

Categorieën
Nieuws

De ‘loftrompet’ van de pastoor

Donderdagavond 27 juni, alweer een feestje in Grave.

De traditie van de laatste repetitie van de Harmonie Stad Grave in de buitenlucht; het  Klapstoelenconcert onder leiding van Paul Souren. Een belangrijke ‘trekker’ voor het publiek was natuurlijk gastmusicus pastoor René Aarden, hij zou meespelen op de schuiftrombone. Als een repetitie klonk het beslist niet. Met geweldig veel talent, kwaliteit en best professioneel werd met negen redelijk bekende nummers een dik uur muzikaal plezier volgemaakt. Begonnen met een stevige mars; Colonel Bogey, daarna New Sounds in Disco, Hollandse Hits en met het nummer ‘Tricky Trombones’ moest muzikaal echt alles uit de kast worden gehaald.

 

‘Tricky Trombones’

Opvallend was dat de slagwerkgroep onder leiding van Ben van Kuppeveld uitgebreid was met tal van nieuwe jeugdleden. De laatste jaren is er grote belangstelling voor het drummen aldus voorzitter Tom Schouten. Frisjes was het wel buiten, maar dankzij de gratis koffie met cake door vrijwilligers van de St. Elisabethparochie geserveerd, bleef iedereen op temperatuur. Het is altijd weer zo goed om te zien hoe Gravenaren met het grootste gemak en enthousiasme evenementen organiseren en er samen veel plezier aan beleven. En meneer pastoor . . . .speelde de sterren van de hemel.

Categorieën
Nieuws

268 dagen Binnenhof

Heel even dreigde het laatste agendapunt van de raadsvergadering op 25 juni 2013 voor de zoveelste keer te worden verschoven. Dan zou het pas weer in september op de agenda komen. Hoe hebben we het volgehouden met z’n allen. Hoe vaak heeft het op de agenda gestaan en werd het niet behandeld. Hoe vaak is spreekrecht aangevraagd en is dat geweigerd. Misschien voor de geschiedenis de moeite waard om ’s even te tellen, maar we hebben er zo onderhand wel genoeg van. Bergen werk zijn er tussen die vergaderingen verzet door de wijkraad. Het succes van dinsdagavond hebben we ook te danken aan Keerpunt2010, VPG en geheel onbedoeld de VVD. Deze laatste fractie zorgde met o.a. een amendement ervoor dat de stemming zodanig uitpakte dat niet het Burgerinitiatief maar het raadsvoorstel werd verworpen en het initiatief dus juist werd goedgekeurd! Eerlijk gezegd hebben we daarom in een deuk gelegen. Met recht noemt Leo de Vreede het in zijn blog (en klik na lezing op de terugpijl linksbovenin uw scherm) Meneer de Voorzitter een soap. Toch moet ook gezegd dat de CDA fractie toch wel heel helder en reëel wist weer te geven wat onze intentie  is/was met dat burgerinitiatief; het behoud van het idee van een hofje en het respecteren van het historische stratenpatroon. Met een muur dus en veel groen. Het CDA respecteerde óók de eensluidende adviezen van Graeft Voort en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Instituten die de raad nota bene zelf in het leven heeft geroepen. De VVD en LPG negeren die adviezen en willen wel eens “iets geheel anders”. Dat is een 180 °C draai met eerder gemaakte afspraken in o.a. het Beeldkwaliteitsplan. Met name zijn we ook veel dank verschuldigd aan de stichting Graeft Voort, die ook werk heeft verzet om het historische belang van een Scheerestraat te benadrukken. Ondanks dat vroeg de VVD het college, te zorgen voor een variantenstudie met een plein. Nou kost dat weer een smak euro’s. Die heeft de VVD in elk geval niet want tijdens ons laatste bezoek aan de fractie moesten we zelf de koffie betalen. Dus hadden wij een studie gemaakt voor de VVD. Variantenstudie. Niet meer nodig denken wij. De kogel zou nu echt door de kerk moeten zijn. Een meerderheid van de raad vindt het idee van een besloten hofje met een muur, prachtige bomen en een Scheerestraat als voorheen helemaal zo gek nog niet. Dank aan de steunende fracties, goed gespeeld. De koffie van de Wijkraad Binnenstad is overigens nog steeds gratis. Hester Kruizinga

Categorieën
Nieuws

Parkeren binnenstad

Eindelijk! Op de website van Jacques Leurs lazen wij dat Keerpunt 2010 het als een reële optie ziet om langs de muur op de Loswal parkeerplaatsen te realiseren. Veel ondernemers en bewoners van de binnenstad vinden het een gruwel dat elk laatste stukje bestrating in de kleine straatjes van Grave wordt opgeofferd om te parkeren. Al dat blik bederft het aanzicht van juist dátgene waar we zo prat op gaan in al onze contacten en publicaties; ‘Grave met de historische straatjes’. De Loswal staat er sinds de renovatie verlaten en leeg bij. Een zeer, zeer incidenteel evenement daargelaten. Tijdens de lentefeesten stonden geen 120 personenauto’s van bezoekers op de Lunette maar botsauto’s. Op de nota bene nieuwe parkeerplaatsen en de Loswal was leeg. Hoe verzin je het. En dan let je als bewoner eens even extra op tijdens de weekmarkt op vrijdagmorgen. Vrijdag 14 juni 2013 om 11.15 uur; lege parkeerplaatsen aan de Oliestraat en de Brugstraat. Lege Loswal, Stadhouderslaan, Mariakapel en Lovendaal ook leeg waarschijnlijk. En de markt werd redelijk bezocht.

Oliestraat weekmarkt 14 juni 2013

Parkeren op de Loswal moet mogelijk zijn. Is daar ooit in de toekomst een evenement, dan is een tijdelijk parkeerverbod zo geregeld. Maar laten we de binnenstad ontzien, want de enkele toerist die met z’n bootje in 3 minuten tijd langs de Loswal naar de Jachthaven is gevaren, willen we in onze stad laten wandelen, shoppen, en genieten op een terrasje. Niet tussen opgepropt blik. En eerlijk gezegd, die lege gerenoveerde Loswal ziet er vanaf het water ook niet uitnodigend uit! Geen enkel teken van een bruisend leven te zien juist. Stuur uw reacties naar info@wijkraadbinnenstadgrave.nl  Hester Kruizinga

Categorieën
Nieuws

Collegebezoek 27 juni uitgesteld!

In tegenstelling tot eerdere publicaties op deze website en via de gemeentelijke informatiepagina, zal donderdag 27 juni het voorgenomen collegebezoek NIET PLAATSVINDEN.  Wegens evenementen in de binnenstad, en andere afspraken is in goed overleg besloten het collegebezoek te plannen na de vakantieperiode. Zodra een nieuwe datum bekend is brengen wij u hiervan op de hoogte.