Categorieën
Nieuws

268 dagen Binnenhof

Heel even dreigde het laatste agendapunt van de raadsvergadering op 25 juni 2013 voor de zoveelste keer te worden verschoven. Dan zou het pas weer in september op de agenda komen. Hoe hebben we het volgehouden met z’n allen. Hoe vaak heeft het op de agenda gestaan en werd het niet behandeld. Hoe vaak is spreekrecht aangevraagd en is dat geweigerd. Misschien voor de geschiedenis de moeite waard om ’s even te tellen, maar we hebben er zo onderhand wel genoeg van. Bergen werk zijn er tussen die vergaderingen verzet door de wijkraad. Het succes van dinsdagavond hebben we ook te danken aan Keerpunt2010, VPG en geheel onbedoeld de VVD. Deze laatste fractie zorgde met o.a. een amendement ervoor dat de stemming zodanig uitpakte dat niet het Burgerinitiatief maar het raadsvoorstel werd verworpen en het initiatief dus juist werd goedgekeurd! Eerlijk gezegd hebben we daarom in een deuk gelegen. Met recht noemt Leo de Vreede het in zijn blog (en klik na lezing op de terugpijl linksbovenin uw scherm) Meneer de Voorzitter een soap. Toch moet ook gezegd dat de CDA fractie toch wel heel helder en reëel wist weer te geven wat onze intentie  is/was met dat burgerinitiatief; het behoud van het idee van een hofje en het respecteren van het historische stratenpatroon. Met een muur dus en veel groen. Het CDA respecteerde óók de eensluidende adviezen van Graeft Voort en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Instituten die de raad nota bene zelf in het leven heeft geroepen. De VVD en LPG negeren die adviezen en willen wel eens “iets geheel anders”. Dat is een 180 °C draai met eerder gemaakte afspraken in o.a. het Beeldkwaliteitsplan. Met name zijn we ook veel dank verschuldigd aan de stichting Graeft Voort, die ook werk heeft verzet om het historische belang van een Scheerestraat te benadrukken. Ondanks dat vroeg de VVD het college, te zorgen voor een variantenstudie met een plein. Nou kost dat weer een smak euro’s. Die heeft de VVD in elk geval niet want tijdens ons laatste bezoek aan de fractie moesten we zelf de koffie betalen. Dus hadden wij een studie gemaakt voor de VVD. Variantenstudie. Niet meer nodig denken wij. De kogel zou nu echt door de kerk moeten zijn. Een meerderheid van de raad vindt het idee van een besloten hofje met een muur, prachtige bomen en een Scheerestraat als voorheen helemaal zo gek nog niet. Dank aan de steunende fracties, goed gespeeld. De koffie van de Wijkraad Binnenstad is overigens nog steeds gratis. Hester Kruizinga