maart 2016 archive

Nieuwsbrief 1

Inleiding Vanaf nu kunt u regelmatig een nieuwsbrief als deze tegemoet zien. De brief wordt per mail gestuurd aan al degenen van wie wij het mailadres hebben. In  de Nieuwsbrief worden samenvattingen geplaatst van publicaties op de website. Gebleken is dat die website weinig aandacht trekt en dat is wel begrijpelijk. We willen die website …

Continue reading

Opbrengst opschoon actie Binnenstad

Zaterdag 19 maart hebben 10 enthousiaste vrijwilligers meegeholpen om de binnenstad op te schonen. Tijdens deze succesvolle actie zijn meer dan 10 volle vuilniszakken afval en ander zwerfafval verzameld. We kijken met een tevreden gevoel terug op deze ochtend. Natuurlijk blijft het wrang dat zo’n actie nodig is. Wij blijven ons echter inzetten voor een …

Continue reading

2 en 3 april Historisch Spektakel

Ongetwijfeld heeft u gelezen of gehoord dat de binnenstad van Grave het weekend van 2 en 3 april op zijn kop staat. Daar zullen wij als bewoners ongetwijfeld iets van merken. Sterker nog: uit onderstaande brief van de organisatie blijkt dat we aan het succes kunnen bijdragen.     Bestemd voor de bewoners van de …

Continue reading

Eindresultaat enquête zandbak

Er was geen einddatum gesteld voor het inleveren van ingevulde enquêteformulieren, maar we mogen nu toch wel aannemen dat er geen meer komen. Wij hebben huis-aan-huis in de omgeving van het speeltuintje een enquête de deur uitgedaan. Dit heeft het volgende beeld opgeleverd. 1 Wordt door uw gezin en door eventuele logees gebruik gemaakt van …

Continue reading

Opschoon actie Binnenstad – help je mee?

Zaterdag 19 maart is er weer een landelijke opschoondag. Iedereen kan de handen uit de mouwen steken om onze leefomgeving schoon te maken. Om 9.15 uur gaat de werkgroep Zwerfafval in de binnenstad van Grave aan de slag en we roepen jou op om mee te helpen. We starten bij de pomp op de markt. …

Continue reading