Categorieën
Zwerfafval

Nieuwe zwerfvuildag

2 juli opruimactie Zwerfafval Binnenstad

De succesvolle opschoon actie Binnenstad, van 19 maart jl., krijgt een vervolg!
Op zaterdag 2 juli nodigen wij vrijwilligers uit de handen uit de mouwen te steken en zwerfafval te verzamelen.
Natuurlijk gaan we er van uit dat iedereen haar of zijn straatje in de tussentijd schoonveegt zodat we alle tijd hebben om andere plekken van de binnenstad, zoals De Loswal, De Kat en de bushalte voor het gemeentehuis, op te schonen.

2 juli om 9.15 uur verzamelen bij de pomp op de Markt, uurtje aan de slag en dan na gedane arbeid KOFFIE bij de Gouden Leeuw.

Meld je aan via de app Nextdoor of stuur een email naar: ZwerfafvalBinnenstadGrave@hotmail.com
Wij zorgen dan voor de benodigde materialen.

Graag tot 2 juli!
Categorieën
Zwerfafval

Gesprek met wethouder

Gesprek werkgroep Zwerfafval met Wethouder Joon

Op maandag 21 maart 2016 heeft een afvaardiging van de werkgroep Zwerfafval Binnenstad Grave een gesprek gehad met Wethouder Joon, Ad de Kort (teamleider wijkbeheer) en Lesley Albers (veiligheid, handhaving en toezicht).

In dit gesprek, dat op initiatief van de werkgroep tot stand is gekomen, is o.a. gesproken over: Graffiti, zwerfafval problematiek, ontbreken en-of legen van afvalbakken, rol en frequentie van handhaving in het weekend.

Wethouder Joon heeft aangegeven dat de gemeente Grave als ambitie heeft om binnen 10 jaar Grave op de kaart te zetten als cultuurhistorische hotspot. Om dit te verwezenlijken is het noodzakelijk dat de stad een veilige, aantrekkelijke en schone uitstraling heeft die het bezoeken waard is.

De binnenstad zal dan ook wekelijks worden opgeschoond, daar waar nodig afvalbakken opgehangen, routes om bakken te legen worden anders ingedeeld en graffiti zal verwijderd worden.

Een aantal aspecten zijn al gerealiseerd: aanstootgevende graffiti op de Maaskade is verwijderd, afvalbakken worden na de markt op vrijdag geleegd, op de loswal is een extra afvalbak geplaatst.

Samen met wijkbeheer wordt nog gekeken naar de invulling en frequentie van het vegen van de binnenstad en een beloningssysteem voor vrijwilligers die mee willen helpen bij het aanpakken van zwerfafval.

De rol en frequentie van handhaving en toezicht in het weekend is ook besproken. De werkgroep heeft aangegeven dat het aanwezig zijn van toezicht voornamelijk laat op de avond of vroeg in de ochtend moet plaatsvinden. Op deze tijdstippen wordt er in de binnenstad de meeste overlast ervaren van het uitgaande publiek dat luidruchtig door de binnenstad richting huis gaat.

Mevrouw Albers neemt dit mee, maar kon tijdens het gesprek geen toezeggingen doen over hoe en of dit aangepakt kan worden.

Tot slot: de gemeente is bezig om een app te ontwikkelen waarin burgers op een vrij eenvoudige manier melding kunnen doen van overlast, losliggende stoeptegels, ongedierte etc.

Voor nu is het verstandig om deze meldingen nog via onderstaande link bij de gemeente binnen te laten komen. Zodra de app er is zal hiervan melding worden gemaakt.

http://loket.cgm.nl/loket/melding-openbare-ruimte_42555/

Of mailen naar: handhaving@cgm.nl

 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

 

 

 

Categorieën
Nieuws Zwerfafval

Opbrengst opschoon actie Binnenstad

Zaterdag 19 maart hebben 10 enthousiaste vrijwilligers meegeholpen om de binnenstad op te schonen. Tijdens deze succesvolle actie zijn meer dan 10 volle vuilniszakken afval en ander zwerfafval verzameld.

We kijken met een tevreden gevoel terug op deze ochtend. Natuurlijk blijft het wrang dat zo’n actie nodig is. Wij blijven ons echter inzetten voor een schone binnenstad en vragen u om aan een volgende opschoon actie ook deel te nemen.

Wij zullen tijdig via deze website en de Graafsche Courant laten weten wanneer deze vervolg actie plaatsvindt.image image

Categorieën
Nieuws Zwerfafval

Opschoon actie Binnenstad – help je mee?

Zaterdag 19 maart is er weer een landelijke opschoondag.
Iedereen kan de handen uit de mouwen steken om onze leefomgeving schoon te maken.
Om 9.15 uur gaat de werkgroep Zwerfafval in de binnenstad van Grave aan de slag en we roepen jou op om mee te helpen.
We starten bij de pomp op de markt. Voor afvalprikkers en vuilniszakken wordt gezorgd.
Rond 12.00 uur sluiten we de ochtend af met koffie/thee en iets lekkers.
We zien je graag!

Categorieën
Zwerfafval

Bijeenkomst werkgroep Zwerfafval

Dinsdag 19 januari 2016

Samen met 4 enthousiaste en betrokken bewoners van de binnenstad is er gesproken over zwerfafval/overlast problemen in de binnenstad. Al pratende kwamen we tot een aantal knelpunten in de binnenstad:

– De loswal: Graffiti, te weinig afvalbakken, verlichting, loshangende bankjes, veel vuil/glas, onkruid, achterstallig onderhoud gaas constructie met stenen

– De Kat: zwerfafval, overvolle vuilnisbakken

– Koninginnedijk: zwerfafval in de berm

– Maasstraat/gebied rondom de kroegen: glasscherven, blikjes, bierflesjes, afvalbakken in het weekend overvol, etc etc

Hoe nu verder: We roepen iedereen op om foto’s te maken van knelpunten in de binnenstad.

Je kunt deze mailen naar: ZwerfafvalBinnenstadGrave@hotmail.com

Mocht je nu al zwerfafval willen verzamelen, stuur een email en dan wordt ervoor gezorgd dat je de benodigde materialen in huis krijgt.

Op 23 februari om 19.00 uur komt de werkgroep weer bij elkaar. Wil je aansluiten laat het dan weten.