Category: Zwerfafval

Nieuwe zwerfvuildag

2 juli opruimactie Zwerfafval Binnenstad De succesvolle opschoon actie Binnenstad, van 19 maart jl., krijgt een vervolg! Op zaterdag 2 juli nodigen wij vrijwilligers uit de handen uit de mouwen te steken en zwerfafval te verzamelen. Natuurlijk gaan we er van uit dat iedereen haar of zijn straatje in de tussentijd schoonveegt zodat we alle …

Continue reading

Gesprek met wethouder

Gesprek werkgroep Zwerfafval met Wethouder Joon Op maandag 21 maart 2016¬†heeft een afvaardiging van de werkgroep Zwerfafval Binnenstad Grave een gesprek gehad met Wethouder Joon, Ad de Kort (teamleider wijkbeheer) en Lesley Albers (veiligheid, handhaving en toezicht). In dit gesprek, dat op initiatief van de werkgroep tot stand is gekomen, is o.a. gesproken over: Graffiti, …

Continue reading

Opbrengst opschoon actie Binnenstad

Zaterdag 19 maart hebben 10 enthousiaste vrijwilligers meegeholpen om de binnenstad op te schonen. Tijdens deze succesvolle actie zijn meer dan 10 volle vuilniszakken afval en ander zwerfafval verzameld. We kijken met een tevreden gevoel terug op deze ochtend. Natuurlijk blijft het wrang dat zo’n actie nodig is. Wij blijven ons echter inzetten voor een …

Continue reading

Opschoon actie Binnenstad – help je mee?

Zaterdag 19 maart is er weer een landelijke opschoondag. Iedereen kan de handen uit de mouwen steken om onze leefomgeving schoon te maken. Om 9.15 uur gaat de werkgroep Zwerfafval in de binnenstad van Grave aan de slag en we roepen jou op om mee te helpen. We starten bij de pomp op de markt. …

Continue reading

Bijeenkomst werkgroep Zwerfafval

Dinsdag 19 januari 2016 Samen met 4 enthousiaste en betrokken bewoners van de binnenstad is er gesproken over zwerfafval/overlast problemen in de binnenstad. Al pratende kwamen we tot een aantal knelpunten in de binnenstad: – De loswal: Graffiti, te weinig afvalbakken, verlichting, loshangende bankjes, veel vuil/glas, onkruid, achterstallig onderhoud gaas constructie met stenen – De …

Continue reading