Categorieën
Nieuws

97 Zienswijzen ingediend Plan Buitengebied

97 Zienswijzen zijn ingediend! voor het Bestemmingsplan Buitengebied Grave 2013

In de eerste plaats is deze wijkraad er voor de stadse Gravenaren. Maar het Bestemmingsplan Buitengebied laat onze binnenstadburgers ook niet koud! Er is zelfs erfgoed aan te wijzen in dat buitengebied en ook daarover hebben wij een mening. Wij doen graag via deze website een dringende oproep aan alle boeren, burgers, en buitenlui die een zienswijze hebben ingediend  met betrekking tot het bestemmingsplan Buitengebied; Maandag 15 april om 19.30 uur kunnen alle indieners van zienswijzen over hun visie spreken in de commissie Ruimte. Nu is het vreemde, dat de raadsstukken volgens het Reglement van Orde zeker 7 dagen vóór de raadsvergadering van 23 april bij de raadsleden moeten zijn, dus de 16e april al. Dus zou de griffie slechts 1 dag hebben om uw bijdrage te verwerken. Zo lijkt gebruik maken van uw inspreekrecht mosterd na de maaltijd? Nee wel vreemde gang van zaken, maar toch is het uiterst zinvol om uw mening via het spreekrecht te laten horen op de 15e. Misschien uw allerlaatste kans.

Een mooi plaatje van Grave

Wij vragen u voor de Commissie Ruimte dan ook het volgende door te geven:

  1. Gaat u gebruik maken van uw recht om te spreken op de 15e?
  2. Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben?

Wij verzoeken u dringend uw antwoord op deze 2 vragen vóór 12 april door te geven aan onze raadsgriffier de heer Jos Roelofs, Stadhuis Grave, per telefoon: 06-53395951. Of per email (het adres van de griffier is: j.a.roelofs@grave.nl.) Voor een goede planning is het nodig dat u absoluut 24 uur vóór maandagavond de 15e (en dat is dus uiterlijk op maar liefst vóór vrijdag 12 april) de heer Roelofs laat weten of u wilt spreken. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u niet mag inspreken! Gaat u niet inspreken? Dan nog laat u door uw aanwezigheid als publiek zien hoe groot uw belang is. Het is een democratisch recht! De gemeenteraad is nu aan zet! Laat uw mening horen. Geef u zo spoedig mogelijk op, tijdens de vergadering wordt u op volgorde van aanmelding opgeroepen. De rest van de vergadering kunt u luisteren naar wat de andere insprekers te zeggen hebben en dat moet voor u toch ook heel interessant zijn.