Categorieën
Nieuws

De ark Prinses Margriet

De trossen los?

De ark Prinses Margriet is nog niet in rustig vaarwater terechtgekomen. Op verzoek van de burger nog ’s de feiten van de laatste maanden en weken; De commissie Bezwaren heeft recent het advies gegeven om het bezwaar van de eigenaars Van Steen en Arts GEGROND te verklaren. Succesje dus. Op vrijwel hetzelfde moment is een brief verstuurd namens het college van burgemeester en wethouders met de sommering de ark binnen 1 maand van de ligplaats te verwijderen, doet men dit niet dan zal de gemeente op kosten van de eigenaars zelf tot actie overgaan. Misschien “valt” in Grave dan het allereerste dwangbevel in Naam der Koning? Benieuwd wat de Baron van Grave hiervan vindt. Het college negeert dus voortvarend de uitspraak van de commissie Bezwaren. Liet de raad in het verleden goede kansen liggen, nu had men (wordt beweerd) het college opdracht gegeven om in het bestemmingsplan een aantal zaken te wijzigen ten gunste van de Margriet (dat kan nl.) en het college heeft dat nog steeds niet gedaan.

IN NAAM DER KONING
Tegelijkertijd speelt de zogenaamde “Waterfrontvisie” die lang geleden is gemaakt.

In januari van dit jaar is wederom -en nu door een ander extern ingehuurd bureau-  gestart met interviews met de zgn. stakeholders, dat zijn de spelers in het spel die belangen of invloed hebben bij/op de visie. Enkele van die zgn. stakeholders: Van der Valk, natuurlijk GBB, Graeft Voort, De Stuw, Graveon, de Wijkraad Binnenstad, Catharinahof, Horecavereniging enz. enz. Vraag was; Hoe gaan we op een voorlopig eenvoudige en niet al te dure manier toch het waterfront bij Grave ontwikkelen en aantrekkelijker maken.

'Aantrekkelijk'

De Wijkraad Binnenstad was één van de geïnterviewden, en ons werd onder andere gevraagd wat we vonden van het idee van een soort carrousel met historische bootjes in de oude haven aan de Prinsenstal. Nou dat was natuurlijk een leuk idee maar wel een beetje dom. Dat is bestemming woongebied namelijk en Rijkswaterstaat zal niet instemmen met de aanleg van benodigde voorzieningen. Maar in de huidige jachthaven langs het gedeelte Koninginnedijk, goed idee! Overigens ligt daar op dit moment wel een ark in de weg! Margriet 2? Duidelijk was dat sprake zou zijn van verschillende wisselende bootjes met op zijn minst een (woon)bootje met misschien wel Bed & Breakfast of andere activiteiten met catering etc. Nou breekt je klomp; De eigenaars van de Margriet vochten daar vergeefs tientallen jaren voor. Los van het feit dat de eigenaar van die bootjes uit Nijmegen uiterst sympathiek is, net als het idee, maar als gemeente in één adem dreigen met wegslepen van de Margriet, het advies van de Bezwarencommissie volkomen negeren evenals het verzoek van de raad en tegelijkertijd een idee ontwikkelen met andere spelers die wel iets mogen starten in de Jachthaven van Grave is onvoorstelbaar! Aan enkele raadsleden stelden wij die vraag. Inmiddels hebben Trots en Keerpunt weer aan de bel getrokken en vragen gesteld aan het college. Het wordt een drama in de Binnenstad: De scheepswerf failliet na jaren soebatten, de Margriet die de handdoek in de ring moet gooien na jaren vechten, Wisseveld, Het Arsenaal.  Maar ook in het buitengebied zien we hetzelfde fenomeen: Landbouwers en veetelers en andere ondernemers die hun bedrijf willen wijzigen of uitbreiden wachten al jaren vergeefs op vergunningen met lange en onduidelijke procedures. In toeval geloven de burgers niet meer. Mail uw mening naar info@wijkraadbinnenstadgrave.nl ! En u kunt ook het stuk Waterfrontvisie “Grave Glinstert” via de gemeentelijke website  hier lezen, klik op de agendastukkenWaterfrontvisie, via de ’terugknop’ op uw PC komt u terug op onze website.

Klik vooral ook onderaan de pagina NIEUWS  op “oudere berichten”.