Categorieën
Nieuws

Actie tegen parkeren in de Mars!

Nieuwsbrief Parkeren de Mars, nummer 5

Beste buurtbewoners,  In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het verloop van onze acties tegen de aanleg van 71 parkeerplaatsen op het speel- en sportveld aan de Stadhouderslaan. Niemand kan uitleggen waarom deze vernieling van een ecologisch stuk groen -waar kinderen sporten en spelen-  nodig is. Met de aanleg is ook nog eens een ongeveer 700.000 euro (belastinggeld) gemoeid. Bovendien  liggen er al 32 parkeerplaatsen die vrijwel nooit gebruikt worden.  Inmiddels heeft een delegatie van het actiecomité op het stadhuis gesproken met de wet-houder en de fractievoorzitters van VVD en LPG. In dat gesprek hebben we nog eens gesteld dat het plan Stadhouderslaan van tafel moet en dat als het college en de raad vinden dat er op korte termijn parkeerplaatsen nodig zijn, dat er dan alternatieven genoeg zijn zonder bewoners of kinderen van een wijk te duperen. Ook moet voorkomen worden dat –om het speel-/sportveld te sparen-  verderop aan de Stadhouderslaan of aan de Marssingel een parkeerterrein komt.  De wethouder ziet dit als moge-lijkheid.  Wij verzetten ons daartegen.Om de druk op de raad te houden zijn we doorgegaan met acties. Op een vergadering van de raad op 28 mei  hebben – ten overstaande van een goed gevulde publieke tribune- een ouder, een schooldirecteur en een paar kinderen de raad toegesproken en gevraagd af te zien van dit onbe-grijpelijke plan.  Vorige week hebben de ouderraden van de scholen, de schooldirecteuren, de wijkraad en het actiecomité in een gezamenlijke brief op alle leden van de gemeenteraad een dringend beroep gedaan om het plan in te trekken.

De eerste gelegenheid daarvoor is komende dinsdag 11 juni. Dan is er om half acht een vergadering van de voltallige raad. Aan het begin van de vergadering zullen de fracties van  ‘VPGrave’ en ‘Keerpunt 2010’ een motie indienen waarin wordt voorgesteld om het besluit voor de aanleg van het gewraakte parkeerterrein niet uit te voeren. Als één van de fracties van VVD, CDA of Lokale Partij Grave voor de motie stemt, is het plan van de baan. We zijn natuurlijk reuze benieuwd of dat gaat gebeuren. U kunt er zelf getuige van zijn door aanstaande dinsdag om 19.30 uur even (een half uurtje) naar het stadhuis te komen. Dat zou heel mooi zijn. Neem de kinderen mee; zij hebben er ten slotte het meeste belang bij dat het parkeerterrein er niet komt. U kunt de tekst van de motie lezen op de website van ‘Keerpunt 2010’, www.jacquesleurs.nlof opFacebook Parkeren de Mars Grave. U kunt ons altijd volgen op Facebook (Parkeren de Mars Grave). Mocht u contact met ons willen, via de mail zijn wij bereikbaar op  de.mars.grave@gmail.com  Actiecomité Parkeren de Mars