Categorieën
Nieuws

Advies commissie Bezwaarschriften

Binnenhof

Advies Commissie Bezwaarschriften

Naar aanleiding van een 4-tal bezwaarschriften tegen de kap van de 7 kastanjebomen op het Binnenhof adviseerde de Commissie Bezwaarschriften op 1 juli 2014 als volgt;

Conclusie van de commissie; “Ondanks de formele gebreken die aan het bestreden besluit kleven, en die in de beslissing bezwaar hersteld kunnen worden, ziet de commissie geen aanleiding voor de conclusie dat het bestreden besluit inhoudelijk niet in stand kan blijven. Het behoud van de door ziekte aangetaste bomen is niet mogelijk en het plan tot herinrichting van het Binnenhof dient het algemeen belang. Het meer of overig gestelde behoeft naar mening van de commissie geen bespreking.”

Het advies: “De commissie adviseert u de bezwaarschriften gericht tegen het besluit van 27 maart 2014 ongegrond te verklaren en het bestreden besluit onder verbetering van de motivering in stand te laten.”

Inmiddels ontving de Wijkraad Binnenstad ook van de gemeente bericht dat met de  uitvoering van de vergunning op korte termijn wordt gestart, namelijk;

Donderdag 17 juli a.s. vindt het fauna-onderzoek plaats op grond van de Flora- en Faunawet;

Maandag 21 juli a.s. wordt gestart met de kap van de bomen en de sloop van de muur, mits er geen bijzonderheden naar voren komen uit het fauna-onderzoek.