Categorieën
Nieuws

Bestuursfunctie vacant

Tijdens de vergadering van woensdag 29 augustus maakte mevrouw M. Bakers bekend te zullen stoppen met haar werk voor de wijkraad. Marjos heeft zich vanaf de oprichting van de Wijkraad Binnenstad jarenlang met veel energie en het inleveren van veel vrije tijd ingezet voor dit werk. Haar talent om knelpunten op te sporen en kennis van dossiers en achtergronden zullen we heel erg missen. We hopen dat Marjos zich in de toekomst toch blijft inzetten voor de belangen van de burgers van de binnenstad en we bedanken haar voor haar energieke en volledige inzet! Wij vroegen Marjos om een kort afscheidswoord: “Om mij moverende reden wil ik de verdere ontwikkeling van de wijkraad niet in de weg staan. Daarom wil ik mij niet voor een nieuwe termijn in het bestuur van de Wijkraad Binnenstad ter beschikking stellen. Ik heb mij altijd voor 100 % ingezet voor het algehele belang van alle bewoners van de wijk. Als men een mening verkondigt zullen er altijd mensen zijn die het daarmee niet eens zijn. Toch zal ik altijd met plezier terug denken aan datgene dat we samen hebben bereikt, hoe klein het resultaat ook mag zijn. Ik wens het nieuwe bestuur veel wijsheid en succes toe, Marjos Bakers”.