Categorieën
Nieuws

Verslag openbare vergadering 29 augustus 2012

Aanwezig: H. Kruizinga,M. Bakers, P. Bakers, H. Siebers, L. de Vreede, H. Adams en J. Leurs.

Agenda o.a.;  Parkeerbeleid en Bedriegertjes Loswal, het Binnenhof, inrichting omgeving Catharinahof en Hart van Grave, Speeltuin, Bestuursfunctie.

 

*Loswal (Bedroogertjes) Na het bericht van de Gemeente dat de werkzaamheden op de Loswal 22 of 23 augustus zouden starten, bleek dat maandag de 27e te zijn. Het nodige valt nog te zeggen over de “Bedriegertjes”. Wel of niet, wanneer dan wel? Ondanks berichten dat de vergunning er is, blijkt dit niet zo te zijn. Probleem is dat men niet te diep de grond in mag van Rijkswaterstaat, de gemeente had dit kunnen weten. De meningen in Grave zijn verdeeld of de bedriegers er moeten komen, maar over één ding is men het eens: de burger moet alles maar gewoon afwachten cq. over zich heen laten komen en krijgt geen tijdige informatie. De noodzaak om telkens hetzelfde onderwerp aan te moeten roeren lijkt contraproductief te werken.

 

*Tijdelijk Parkeren? Na vragen van de Wijkraad kwam het antwoord dat de Loswal van begin af aan een tijdelijke parkeeroplossing is geweest en in bestemmingsplannen nooit anders is aangewezen. De Gemeente beloofde alternatieve oplossingen vóór dat deze mogelijkheid werd opgeheven. De aangewezen plek aan de Koninginnedijk is geen parkeerplaats maar een braakliggend terrein, dat een moeras wordt bij flinke regen. Bizar is het ook als de Loswal leeg staat te staan en bewoners en bezoekers rondjes moeten blijven rijden in de binnenstad om een plekje te vinden. Vooral na 16.00 uur ’s middags als de Gravenaren van hun werk thuiskomen tot ’s morgens 9 uur is er veel te weinig plaats. Het argument van Gemeentebestuur en -raad om niet meer te parkeren op de Loswal, omdat het een terrein voor evenementen zou zijn en het aanzicht vanaf het water verfraaid moet worden,  is zo slecht nog niet. Grave ligt uniek aan de Maas, een schitterend uitzicht dat benut moet worden. Maar van de 365 dagen per jaar zijn er maar een paar gereserveerd voor een evenement hier en daar, en ’s nachts kijkt geen mens vanaf het water hoe de Loswal erbij ligt. De Wijkraad heeft ook gevraagd om veel meer goede fietsenstallingen en een goede toegang/bestrating van de Loswal naar boven op de kade voor gehandicapten. De passagiers van de Henri Dunant willen ook graag het historische centrum van Grave zien immers.

*De opknap van het Binnenhof zorgt ook voor verdeelde meningen. De uitkomst van de handtekeningen-aktie voor twee verschillende meningen is als volgt: voorstel A: vervanging van de bomen en de muur op zithoogte: 39 handtekeningen en voorstel B; Behoud van de huidige bomen en de muur op de huidige hoogte laten: 204 handtekeningen. Dit lijkt overduidelijk. Maar nog steeds druppelen er bij de Wijkraad allerlei alternatieve ideeën binnen, de helft van de bomen vervangen, de muur helemaal verwijderen en allerlei combinaties daarvan. In elk geval is duidelijk dat het Binnenhof een belangrijk onderwerp is voor de meeste bewoners van de binnenstad en zelfs uit de andere wijken. Een pittoresk, fotogeniek plekje, voor bezoekers en bewoners, goede “verstopte”parkeerruimte etc. Binnenkort gaat dit burgerinitiatief samen met het burgerinitiatief ondergrondse containers naar de Gemeenteraad. We hopen dat de gemeenteraad de mening van de burger niet negeert en naast zich neerlegt. Het is de taak van elk raadslid de belangen van elke burger door wie hij/zij gekozen is te dragen, hoe klein of groot ook. Het is toch wel duidelijk dat de burger betrokken is en echt mee wil beslissen, dit mag niet genegeerd worden.In het Burgerjaarverslag 2011, Hoofdstuk 2 Participatie schrijft onze burgemeester: “. . .ik vind het dan ook jammer dat er in 2011 geen Burgerinitiatief is ingediend. .. …ik nodig u echt uit om van deze mogelijkheid gebruik te maken”einde citaat. Wij zullen de burgemeester op haar wenken bedienen en hopen dan ook dat het resultaat naar de wens van de burger uitpakt.

*Uitwisselen van de BOA’s land van Cuijk. Het leek zo’n goed idee; uitwisseling van BOA’s uit/naar de omgeving. Niet mogelijk gebleken doordat in contracten met de BOA’s is bepaald dat men uitsluitend in Grave werkt. Niet meer van deze tijd als Grave op allerlei terreinen gaat samenwerken in het Land van Cuijk. Wie blokkeert de zaak is de vraag, contracten kunnen aangepast worden met wederzijdse samenwerking immers. Jammer, “vreemde ogen dwingen” luidt het spreekwoord en een groot deel van de bewoners wil deze uitwisseling graag.

*Bestuursfuncties vacant/Verkiezingen. Mevrouw Bakers deelt mee niet langer beschikbaar te zijn voor de Wijkraad Binnenstad. Op de site vindt u hierover meer informatie.

*De enige speeltuin die de binnenstad rijk is (aan de St. Jorisstraat) wordt opgeknapt. Na een tip van Sara Benedictus (Coördinator Gemeente-Wijkraden), diende de Wijkraad bij het Oranjefonds een verzoek in voor een bijdrage voor Burendag 2012, dit werd goedgekeurd. Een wens van de bewoners was rubberen tegels rondom speeltoestellen te plaatsen en de  gemeente besloot spontaan dan tevens een nieuwe glijbaan te plaatsen en te assisteren met extra materialen en wat mankracht. Samenwerking zonder al te ingewikkelde procedures kan dus gelukkig!

*De terreininrichting van de omgeving van Hart van Grave en Catharinahof is aan de orde. Inmiddels is bekend geworden dat de winkels reeds op 12 december in gebruik worden genomen. Eigenlijk hadden de beslissingen over de inrichting van de stad al genomen moeten zijn!! Het moet op zijn minst toch wel bekend zijn hoe de stad er uit gaat zien? Het is enorm dringend dat burgers en ondernemers in de binnenstad op zeer korte termijn bij de voorbereidingen worden betrokken. Ervaring met de voorbereiding door de ontwikkelaar heeft geleerd dat een vroegtijdig inschakelen van direct betrokkenen een beter plan oplevert en ook tijdsverlies in procedures voorkomt. In het geval van zowel Hart van Grave als Catharinahof zijn er op zeer korte termijn zeer dringende maatregelen te nemen, trottoir leggen en aanpassen, verkeerssituaties aanpassen etc. etc. Dit kan niet langer wachten en de gemeente dient op zeer korte termijn burger en ondernemer uit te nodigen voor overleg. De Wijkraad zal een verzoek indienen. De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering: woensdag 26 september 20.00 uur in Katrien.