Categorieën
Nieuws

Brainstormen over ‘De Toren’

3 juni a.s. neemt de Wijkraad Binnenstad samen met Graveon, Graeft Voort, de VVV, de VVE Hart van Grave e.a. deel aan een zgn. brainstormsessie over de toekomst van de carillontoren in Hart van Grave. Ten eerste is het m.i. wel een gruwelijk laat tijdstip om nu te gaan brainstormen over iets dat al –laten we zeggen- zo’n 2 jaar geleden in kannen en kruiken had moeten zijn. Maar laten we blij zijn dat we in elk geval iets mogen zeggen op het stadhuis. Ten tweede; Ondanks het feit dat velen het met mij eens zijn dat de buitenkant van de toren afzichtelijk is en totaal niet meer in het straatbeeld past, valt hierover volgens de gemeente niet te debatteren; het is een ontwerp in de stijl van “de Bossche School” en typerend voor de jaren ‘60, het zij zo. Voor de buitenkant is op verzoek van het college al een plan gemaakt door een aannemer; voegen schoonmaken, bovenste gedeelte opnieuw sausen/opfrissen. Daar moeten zich nog partijen over buigen voor goedkeuring.

Voor de toekomstige FUNCTIES kunnen wij dus met ideeën komen. Dat wil mijn inziens zeggen ook U !!! Het carillon is beschadigd en heeft een opknapbeurt nodig als we dit willen handhaven. We kunnen er ook over denken het piepkleine carillon (15 klokjes) uit te breiden tot een echt carillon. Daarvoor is geld nodig, veel geld en een commissie die de hele gang van zaken nu, maar ook in de toekomst op zich neemt, het beheer/onderhoud/de planning etc. Daarnaast kan men zich voorstellen beneden in de beschikbare ruimte iets op te zetten; archeologie, camera met scherm op de beiaardier? En om de buitenkant van de toren bankjes of misschien wel ….bedriegertjes..??? Een klimwand-abseilen? Permanente tentoonstelling via videoscherm/audio? Laat uw fantasie los op dit project! Ik hoop op veel mails! En u weet het : Brainstormen houdt in dat elk idee in eerste instantie meegenomen wordt, niets wordt direct als onhaalbaar of lachwekkend afgedaan. De gemeente kwam met deze term en ik ben benieuwd of men deze regels gaat respecteren. Mail uw idee! Vóór 3 juni naar : info@wijkraadbinnenstadgrave.nl