Categorieën
Nieuws

Informatiepagina’s in Maasdriehoek?

De gemeentelijke informatiepagina’s in de Maasdriehoek? Zomaar zonder aanbesteding?

Wie kijkt daar nog van op? Nou ja, gelukkig behouden normale burgers van Grave nog een gezonde mate van naïviteit. Maar wat zou het getuigen van democratie, transparantie en ridderlijkheid als juist gekozen was voor de Arena, het blad dat wordt verslonden tegenwoordig! Niets te na van de Maasdriehoek, maar juist in de Arena vindt de Graafse burger de kritische politieke commentaren en ook daar zou je de gemeentepagina verwachten. Wat een kleingeestigheid, angst en onzekerheid van de beslissers. Echt ‘de kleine zielen’aan het werk geweest. Overigens, niet alleen de raadsleden in het buitengebied, maar ook in hartje binnenstad ontvangen wij de Maasdriehoek zeer onregelmatig. En het geknoei met de non-aanbesteding valt weer in het niet als je bedenkt dat niet alleen de burger maar juist raadsleden niet op de hoogte waren vooraf. Hoe moeten we als burger nog vertrouwen hebben hoor je op straat, wie heeft dit even beslist. Dan schrijft Ben Bongaards in zijn column “Is de gemeente wel nagegaan hoe de verschillende kranten ‘liggen’ bij de burger?” Beste Ben, in vredesnaam, krijgen we dan weer zo’n Graafse enquête als over de plaats van de markt? Ik ben trouwens benieuwd hoeveel burgers daar op gereageerd hebben en of, waar en wanneer de burger de uitkomst krijgt te zien. In de Maasdriehoek? Tot slot nog even dit; een andere columnist -Leo de Vreede- vroeg zich af wanneer en waar ook maar iets bekend zou worden gemaakt van de snel naderende ambtelijke samenwerking tussen gemeenten. Nou Leo, schrijf die transparantie voorlopig ook maar op je buik want ik ken de buitenkant van zowel dit dossier ‘Structuur Ambtelijke Samenwerking’ als van het dossier ‘Herinrichting Binnenhof/De Bijl’. En op beide staat natuurlijk . . . . . . .’GEHEIMHOUDING’. Hester Kruizinga