Categorieën
Nieuws

Brief Wijkraad inzake iDop’s

iDop-beeldmerkOnderstaande brief zond de Wijkraad Binnenstad Grave naar het college van burgemeester en wethouders omdat een antwoord op de ingediende iDop-aanvragen uit blijft;

“Grave, 24 juli 2014

Geacht College,

Op 29 april 2014 dienden wij diverse aanvragen met betrekking tot iDopprojecten 2014 in. Inmiddels zijn wij vandaag 24 juli 2014, 3 maanden verder en tot op heden ontvingen wij niet meer dan de gebruikelijke standaard-ontvangstbevestigingen waarin u voor elk project aangeeft dat wij binnen 6-8 weken antwoord zullen ontvangen. Wij ontvingen echter geen antwoord of reactie tot op heden.

Wel ontvingen de Wijkraad Binnenstad Grave en alle overige dorps- en wijkraden, op 14 juli 2014 een email met de volgende tekst;

Onlangs heeft wethouder Henisch tijdens haar eerste ronde collegebezoeken kennis met u mogen maken. Tijdens de bijeenkomst is door haar toegezegd om 1 x in de ± 8 weken direct met u in contact te willen treden. Om de daad bij het woord te voegen wordt binnenkort elke wijk- en dorpsraad afzonderlijk uitgenodigd voor een eerste gesprek. Wethouder Henisch wil graag met u bespreken welke verwachtingen er naar elkaar zijn. Ook de concretere invullingen van het beoogde regulier overleg komt hierin aan de orde.

Indien u onverhoopt niet in de gelegenheid bent om dit overleg in september bij te wonen, dan verwachten wij uw input te krijgen tijdens een in november van dit jaar te organiseren thema-bijeenkomst (conform de jaarplanning). Uw inbreng wordt ten zeerste op prijs gesteld. Binnenkort zal het bestuurssecretariaat contact met u opnemen voor het vastleggen van een concrete datum in de week van 22 september.”

Het Bestuurssecretariaat heeft tot op heden geen contact met ons opgenomen. Bovendien staat -wat ons betreft-  een (overigens wenselijk) structureel overleg met de nieuwe wethouder A. Henisch  -met in portefeuille wijk- en dorpsraden-, op dit moment, reeds halverwege het budgetjaar los van de ingediende aanvragen m.b.t. de Idop’s 2014.

Wij, betrokken burgers (veelvuldig in samenwerking met andere Graafse belangenorganisaties) vragen u nu, ons op zeer korte termijn te berichten of wij van start kunnen gaan met de  aangevraagde projecten.

In afwachting van uw bericht,

Hoogachtend,

Namens de Wijkraad Binnenstad Grave – H. Kruizinga”