Categorieën
Nieuws

Chicane Trompetterstraat?

Van verschillende kanten is commentaar geleverd op de plannen van de gemeente Grave om de chicane aan de Trompetterstraat te verwijderen op 25 en 26 augustus a.s. Een aantal bewoners en ondernemers zijn het eens met het verwijderen van de chicane. Echter een aantal inwoners van de binnenstad maakt zich zorgen over te hoge rijsnelheden van automobilisten. Ooit is de chiacane om die reden ook aangelegd. Waarom het college van burgemeester & wethouders nu ineens van mening is dat die te hoge rijsnelheden zich niet meer zullen voordoen is niet bekend. Niet bij de ambtenaren die de wijziging moeten uitvoeren en  . . . .  ondanks navraag, ook niet bij de wijkraad. Bij de Wijkraad Binnenstad is welgeteld 1 klacht ingediend. Wij hebben inmiddels om opheldering gevraagd bij de gemeente. Via de website van www.gravepolitiek.nl leest u een commentaar van een inwoner van de wijk binnenstad.