Categorieën
Nieuws

De “Agenda” van de gemeente (raad)

Het is weer wat! Als Wijkraad en betrokken burger moet je je voor kunnen bereiden op de komende raadsvergadering. Dat is een hele toer, de punten nagaan, de stukken lezen en/of uitprinten er nog snel iets over mailen naar raadsleden of iets uitzoeken soms. Vrijdag de 15e kwam ik er voor de zoveelste keer achter dat er maar liefst 3 verschillende agenda’s gepubliceerd zijn voor de raadsvergadering van de 19e. Hoe moet je nu als burger weten wat er over tafel komt? Hoe kan je je er op voorbereiden? Zeker als wijkraad is dit van belang. Al sinds ik hier woon heb ik zelden meegemaakt dat de agenda die op de website van de gemeente staat, de agenda die in de Graafsche Courant wordt gepubliceerd en de agenda die de wijkraad welwillend krijgt toegemaild, dezelfde inhoud hebben. Ongelooflijk! Enfin, dodelijk vermoeiend is dit en ik verwijs u dan ook naar de website van Leo de Vreede want ik heb er geen woorden meer voor, welke ‘agenda’ heeft de gemeenteraad? Klik op de volgende link : http://leodevreede.blogspot.nl/  Hester Kruizinga