Categorieën
Nieuws

“Het Binnenhof” Informatiebijeenkomst

De openbare informatiebijeenkomst van 26 februari verliep laten we zeggen quasi “losjes”. Wel probeerde de burgemeester nog even na 5 minuten mijn spreekrecht af te kappen. Dat ging niet door, want de wijkraad had een schriftelijke uitnodiging ontvangen en mocht zomaar 10 minuten spreken. (Nota bene; Later mochten wel spontaan vanuit de publieke tribune de oud-gemeentedirecteur en nog 2 anderen zich even presenteren tegen het burgerinitiatief, en zij hadden geen uitnodiging ontvangen.) Aan de hand van verschillende gebeurtenissen de laatste tijd, heeft de Wijkraad Binnenstad een brief verzonden aan de raadsleden. Behoudens enkele passages die ik te persoonlijk vind, ziet u onderstaand de tekst. Zonder verder commentaar want. . . .  dat moet van u komen immers en van de raadsleden die enkele dagen de kans kregen te reageren voor we dit publiceren (tot op heden geen enkele reactie). Want alles moet -met respect voor persoonlijke zaken- openbaar zijn nietwaar? Onderstaand de brief aan de raadsleden en wij vragen uw reactie via ons mailadres info@wijkraadbinnenstadgrave.nl . En kijk vooral ook op de link helemaal onderaan de tekst.

“Grave, 14 maart 2013

Geachte raadsleden, 

Na de presentaties tijdens de openbare informatieavond “Binnenhof” op 26 februari jl. zijn flink wat vragen gerezen over het waarheidsgehalte van de beweringen van Cobra de laatste tijd en op de 26e februari in het bijzonder. Zoals u weet adviseerde Cobra de 7 Kastanjes van het Binnenhof op de Lijst waardevolle bomen te plaatsen en is dat ook gebeurd in december 2012 na zeker 6 maanden gezeur en gehannes.

Plotseling -26 februari jl. nog geen 2 maanden later- deelt Cobra mee dat alle bomen ziek zijn en lijden aan de zgn. “bloedingsziekte”. Op de lijst waardevolle bomen stond –en staat nog steeds- vermeld dat 6 kastanjebomen in redelijke staat verkeren en 1 boom in matige staat, nergens was sprake van de bloedingsziekte. (Cobra heeft tijdens hun presentatie geen plaatjes laten zien van de zichtbare symptomen van die ziekte.) Direct na afloop van de presentatie vroeg ik de medewerkers van Cobra hoe dat mogelijk is. Hun antwoord: “De gezondheid van de boom is geen criterium voor de lijst waardevolle bomen”. Tja, dan zou het ook niet als één van de criteria moeten worden genoemd in de bijlagen bij de lijst en dat is het wel.

Wat ik  (en de hoveniers en een derde deskundige)  voorts bestrijd, is dat de bomen deze ziekte überhaupt hebben. De klassieke symptomen zijn namelijk niet te vinden. Dus ook dit is een bedenkelijke bewering van Cobra.  

Naast dus de door ons geconsulteerde hoveniers sprak ik deze week de  derde deskundige; Deze nam deel aan een onderzoek onder maar liefst 5000 kastanjebomen in Den Haag. Een zeer bekend onderzoek en te vinden op internet. Van deze bomen was rond 2006 ongeveer 50% aangetast met de bloedingsziekte. Van deze bomen zijn er maar enkele gekapt, alle andere zijn behandeld en staan er nog steeds. Grote monumentale kastanjebomen verspreid door de hele stad. De gemeente Den Haag is namelijk wél uiterst zuinig op haar  bomen! Recentelijk is gebleken uit vervolgonderzoeken dat het nog steeds niet duidelijk is waardoor de ziekte wordt veroorzaakt; dacht men aanvankelijk een bacterie, daar is men van teruggekomen. Maar belangrijker is dat men nu ontdekt dat de bomen een systeem ontwikkelen om zichzelf te genezen/herstellen; de boom maakt zelf de wond dicht als het ware. Er is dus geen enkele, maar dan ook geen enkele reden om ‘onze’ kastanjes weg te halen. Men controleert de bomen in Den Haag overigens nog steeds en dagelijks.

Een volgende bijzonder irrelevante bewering van Cobra was : “De bomen staan in arme grond”. Ja, ik dank je de koekoek, dat klopt. Helaas, dat zal ook altijd op elke willekeurige plek in Grave waar je welke willekeurige boomsoort dan ook neerzet zo blijven. Veel teveel bestrating en te weinig grond/groen. Totaal geen argument de kastanjes te verwijderen en/of te vervangen. Integendeel, hoe minder er in die grond wordt gewroet hoe beter voor de kastanjes.

 En vervolgens komt Cobra met een argument tegen de kastanjes wat totaal komisch is: Als de bomen worden verwijderd valt de muur om en als de muur wordt verwijderd waaien de bomen bij een klein briesje al om. Ook hiervan zeggen onze drie deskundigen: Totaal verzonnen! Maar misschien past het in het (Scheere)straatje van Van der  Horst en/of het College in het kader van de aangegane verplichtingen in de exploitatieovereenkomst?  

Als klap op de vuurpijl komt de oud-directeur Gemeentewerken ‘toevallig spontaan’ -uitgenodigd door de burgemeester- en onverwacht uit de publieke tribune opzetten en hij beweert –en nu wordt het nog gekker- dat hij ‘zelf’ de muur destijds maar 2 meter uit de rooilijn heeft geplaatst en dan ook nog zonder deugdelijke fundering. Niet echt handig en daarmee doel ik op de gang van zaken van zowel toen destijds als ook op die van de 26e februari jl. Overigens werd de stelling dat de scheuren in de muur zouden zijn ontstaan door wortelopdruk door Cobra zelf al eerder in hun presentatie volledig onderuit gehaald; de scheuren zijn ontstaan door aanrijdingen etc. en………..waarschijnlijk door het ontbreken van een fundering natuurlijk.

Geachte raadsleden, u voelt toch ook op uw Graafse klompen aan dat die muur zonder fundering juist totaal geen rol speelt bij de ondersteuning van de kastanjes? Elke aannemer en hovenier zal u dit bevestigen.  

Keer op keer valt mij op dat raadsleden vrijwel nooit actief vragen stellen aan burgers over ingediende zienswijzen, burgerinitiatieven etc. Dat is overigens een algemeen gehoorde klacht. Zo ook weer met het burgerinitiatief Behoud Binnenhof. Niet één vraag is ons gesteld door de raad tot op heden. Dat is jammer maar misschien zijn raadsleden veel slimmer dan gewone burgers. Of misschien is het niet zo merkwaardig het navolgende in aanmerking nemende;  

Ons bekruipt toch wel degelijk het gevoel dat de gemeente zich in allerlei bochten wringt om de muur en de bomen te verwijderen, dan wel onduidelijke voorstellen te doen voor aanpassingen via een omweg door middel van andere partijen zoals Cobra, Elyps en de oud directeur gemeentewerken. Uw medeburgers en de Wijkraad zijn wantrouwend geworden.  

Wat is de speelruimte van het college en wat zijn de door het college toegezegde verplichtingen aan Van der Horst? Recent ontdekte ik dat er een zogenaamde “Exploitatieovereenkomst Binnenhof/Bijl” bestaat. Deze overeenkomst draagt letterlijk en figuurlijk het stempel GEHEIMHOUDING.

Ik kan mij voorstellen dat in onderhandelingssituaties niet alles aan de grote klok kan worden gehangen. Echter, we zitten in de laatste fase van afwerking van Hart van Grave en zo langzamerhand moet er toch volledige openbaarheid van bestuur zijn?

Geachte raadsleden,moet normaliter ook al vanaf het begin op de hoogte zijn van de inhoud van die exploitatieovereenkomst Binnenhof/Bijl.  En dat geeft te denken bij de behandeling of laten we zeggen non-behandeling de laatste maanden van het Burgerinitiatief Behoud Binnenhof, het steeds opschuiven van de behandeling, spreekrecht dus ook. Het audio-verslag van de nota bene ‘Openbare Informatiebijeenkomst’ van 26 februari jl. is per ongeluk verloren gegaan of van ‘slechte kwaliteit’ bij de gemeente, het verslag van de presentatie van Cobra wordt ons ondanks een verzoek niet gegeven enz. enz.  

Het zou beter zijn openheid van zaken te geven en totdat dit is gebeurd…………………de behandeling van het Binnenhof maar weer op te schuiven? Het is mogelijk dat wij een WOB-verzoek indienen.  De Wijkraad vertegenwoordigt niet alleen een slordige 200 burgers van Grave maar ook letterlijk 9 van de 10 bewoners van het Binnenhof. Naar onze mening direct belanghebbenden. Wij verzoeken u dan ook zonder omwegen, met volledige openheid en uiterste zorgvuldigheid de belangen van de burger ten eerste te respecteren en pas daarna de mitsen en maren in contracten. . . . . . . enz. . . .

In afwachting van uw bericht en/of  mogelijke vragen, Wijkraad Binnenstad Grave – H. Kruizinga “.  Als u op de volgende link klikt leest u de informatie over de zgn. ‘Bloedingsziekte’ bij kastanjebomen http://www.pireco.nl/nl/Pireco-Biologisch-tuinieren/Bloedingsziekte.php