Categorieën
Nieuws

De ‘Chicane’ – vervolg

Trompetterstraat
Trompetterstraat

Misschien heeft u de borden al zien staan. Het kruispunt Trompetterstraat/Ravelijn is maandag 25 en dinsdag 26 augustus afgesloten. Hopelijk worden ook nog omleidingroutes en voorwaarschuwingen aangegeven, anders wordt het vast leuk daar een dagje te gaan kijken.

Dat de chicane weg gaat zal velen vreugde doen. Een chicane is een hindernis en die willen we in het verkeer toch zo weinig mogelijk tegenkomen. Maar die hindernis is er niet voor niets gelegd. Het doel was dat een eind zou komen aan het gerace op de Trompetterstraat en wat dat betreft was het wel een succesrijke manier om het verkeer te hinderen.

Een voor de hand liggende vraag is nu dus hoe het gemeentebestuur denkt dat verkeer in toom te houden. Met andere woorden: wat komt er voor in de plaats? Dat wij als verkeersdeelnemers ons daar altijd netjes zullen gedragen gelooft toch niemand.

Inmiddels is de besluitenlijst van de B&W-vergadering van 15 juli gepubliceerd en daarin staat wat het college over dat kruispunt heeft besloten. Dat besluit hield niet meer in dat de chicane weg moet. Wethouder Daandels moest maar een plan laten uitwerken en de post onvoorzien is goed voor de centen. Wel werd nog vermeld dat het college al op 3 juni had besloten de chicane weg te halen. In het verslag van die vergadering is daarover niets terug te vinden, maar vooruit kniesoor die daar op let.

In de publicatie over het weghalen werd een ambtenaar genoemd die nadere informatie zou kunnen geven. Die dus gebeld, want er was inmiddels toch wel tijd geweest het plan uit te werken. Helaas voor mij en fijn voor hem was hij met vakantie. Dat een informatiegever niet bereikbaar is komt meer voor, maar als u dat ook eens overkomt moet u zich daar niet door laten weerhouden. Gelukkig zijn de Graafse ambtenaren, waar ze ook mogen zitten, reuze vriendelijk en dus werd er ook iemand gevonden die voor mij zou uitzoeken hoe het plan voor dat kruispunt er uitziet

Al vrij snel werd ik teruggebeld met de mededeling dat het plan vanwege de vakantie nog niet was uitgewerkt, dat zou in september gebeuren.

Maar de borden staan er al” was mijn reactie. Dan zullen de werkzaamheden nu wel beperkt blijven tot het weghalen van de chicane en het provisorisch dichtstraten van het ontstane gat. Ik heb netjes bedankt voor de informatie met de opmerking dat ik dit maar vreemd vond. Nu moet dat kruispunt 2 keer onderhanden worden genomen.

Voor mij levert dat in ieder geval weer een suggestie op voor een bezuiniging: Werk een klus in één keer af. Dat bespaart geld en overlast.

Wordt dus nog eens vervolgd

Leo de Vreede